> NLM ung / Nyheter / Bibelopplegg for studenter - UrhistorienBibelopplegg for studenter - Urhistorien

NLM ung og iTro.no har et nytt bibelgruppeopplegg, særlig laget for studenter.

URHISTORIEN er et bibelgruppeopplegg for studenter laget av iTro.no og NLM ung. I dette heftet finner du det du trenger for åtte samlinger med utgangspunkt i Første Mose­bok 1-15, også kalt urhistorien. Hver samling består av bibeltekst, en kort tekst basert på tema i bibelversene, spørsmål til samtale og plass til å notere svar og bønneemner.

 

Hvis du ønsker å lese mer om kristen tro eller har spørsmål du lurer på, anbefaler vi deg å sjekke ut nettmagasinet iTro.no. Her kommer det ut nye saker hver dag – for ek­sempel om livet som kristen, hva vi tror på, hva som står i Bibelen, tips om kristen musikk og vitnesbyrd fra andre kristne. Arkivet er stappfullt av gode artikler, så bruk gjerne søkefeltet og let etter tema du lurer på.

  

Bestill hefter til din bibelgruppe ved å sende mail til aanestad@nlm.no. Husk å oppgi adresse og antall. Heftene koster 20,- pr stykk, pluss porto.

  

FØRSTE MOSEBOK 1–15

Dette bibelgruppeopplegget går gjennom utvalgte deler av Første Mosebok 1-15, også kalt urhistorien. Her får vi den bibel­ske presentasjonen av noen av tilværelsens mest grunnleggende spørsmål: skapelsen og mennesket som Guds avbilde, men også syndefallet og dets konsekvenser. Vi får lære å kjenne Gud både som vår dommer og som vår frelser, og vi får komme inn på livet til Israels stamfar Abraham – et bekjentskap som kaster lys over våre liv som kristne. Fokus i utleggingene ligger på å forstå hva den opprinnelige forfatteren ville få sagt, heller enn spekulasjoner om detaljer i det som står. Vi blir gitt en stor introduksjon til Det gamle testamentets verdensbilde og til hvordan Gud selv begynner å vise seg for den falne menneskeheten. Forfatter av tekstene i dette heftet er Olof Edsinger. Han har jobbet i NLM ung som lederutviklingskonsulent og er generalsekretær i Svenska Evengeliska Alliansen.

  

Vårt ønske er at du ved å bruke dette heftet blir enda bedre kjent med Det gamle testamentet og hva vi kristne tror på. Guds velsignelse over samlingene!

   

Bestill hefter til din bibelgruppe ved å sende mail til aanestad@nlm.no. Husk å oppgi adresse og antall. Heftene koster 20,- pr stykk, pluss porto.

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.