> NLM ung / Nyheter / Beretningen fra kontrollkomiteen er klarBeretningen fra kontrollkomiteen er klar

Som skrevet i sakspapirene til landsmøtet legges kontrollkomiteens beretning ut her

Her er kontrollkomiteens beretning til NLM ungs landsmøte 2018.

   

NLM ungs landsmøte er 6. og 7. juli på Oslofjord Convention Center, i forbindelse med NLMs Generalforsamling og sommerfest.

Her kan du lese om hvem som kan være utsendinger til NLM ungs landsmøte og til Generalforsamlingen!


Today's Quote

Sal 9:10 Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.