> NLM ung / Nyheter / Beretning fra kontrollkomiteenBeretning fra kontrollkomiteen

Nå foreligger beretningen fra kontrollkomiteen til NLM ungs landsmøte 17. - 18. juni

I sakspapirene som ble sendt ut kom det frem at beretningen fra kontrollkomiteen ville foreligge på et senere tidspunkt enn de andre dokumentene. Nå er den klar og du kan laste den her her:

    

 

   

Kontrollkomiteens beretning vil bli lagt frem for NLM ungs landsmøte 17. - 18. juni i Misjonssalen, Oslo.

   

Les mer her om landsmøtet.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.