> NLM ung / Nyheter / Beretning fra kontrollkomité til NLM...Beretning fra kontrollkomité til NLM ungs Landsmøte

Her kommer en noe forsinket rapport fra kontrollkomiteen.

Som meldt i sakspapirene under sak 4, blir rapporten fra kontrollkomiteen lagt ut her på nett.

Av ulike grunner har ikke kontrollkomiteen fått møtes, men har kommunisert via e-post og telefon. 

Kontrollkomiteen ber at Landsmøtet tar deres rapport til etterretning.

 


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.