> NLM ung / Nyheter / Både GF og UL til Stavanger-områdetBåde GF og UL til Stavanger-området

Arrangementskomiteen for NLMs generalforsamling i 2015. Bak fra venstre: Birger Helland, Anders Olsen, Morris Kjølleberg, Aslaug Nord-Varhaug, Jan Ove Selstø, Nils Arne Midtun og Gjermund Nordhus.

Foran fra venstre: Per Gunvald Haaland, Roar Vatne, Ingve Nord-Varhaug, Kjersti Olimb Salte, Torbjørg-Kari Brennsæter, Brynjulf Brykjedal og Jørn Sirevåg.

Sommeren 2015 skal Misjonssambandet arrangere både generalforsamling (GF) og Ung landsmøte (UL) i Stavanger-området. – Vi trenger hjelp, men jeg har tillit til at vi skal klare dette på en god måte, sier leder for rekrutteringskomiteen til UL, Ole Lindefjeld.

Regionleder Hans Bergane i Region Sørvest poengterer at det er Misjonssambandet sentralt som har lagt UL til denne regionen også i 2015, i tillegg til GF.

– Dette vil bli et løft, så det er viktig at mange innstiller seg på å sette av tid, sier Bergane.

Bergane viser til at også regionens årsmøte er et svært stort arrangement, og at gjennomføringen av 18 sommerleirer i regionen krever 300 ledere.

 

Positiv holdning

– Regionstyret har gjort et vedtak som sier at det «registrerer» at det blir både GF og UL i denne regionen i 2015, og at GF er gitt forkjørsrett i rekrutteringen av frivillige, forklarer han.

Regionlederen understreker at Region Sørvest møter de krevende utfordringene med konstruktiv innstilling. Fra regionstyrets vedtak refererer han: «Siden dette er bestemt, mener regionstyret at vi må ha en positiv holdning til begge arrangement, og gå aktivt inn for å løfte fram både GF, UL og ikke minst vårt eget leirarbeid og regionårsmøte.»

 

Nasjonal rekrutteringskomité

Et tiltak med tanke på å løse utfordringen med GF på Randaberg og UL på Ålgård samme sommer er at «Komité for nasjonal rekruttering», med Ole Lindefjeld som leder, er etablert. Komiteen har allerede seks medlemmer, og vil få med noen fra Indremisjonsforbundet i tillegg.    

– Det er klart at vi trenger hjelp, Region Sørvest kan ikke makte dette alene. Men rekrutteringskomiteen har nettopp møtt GF-komiteen, og vi er enige om samarbeidsmåter for å løse oppgavene. Jeg har veldig tillit til at vi skal klare det på en god måte, sier Lindefjeld.

Han forklarer at rekrutteringskomiteen tenker å hyre inn dugnadsfolk fra hele landet.

 

Attraktivt dugnadskonsept

– Vi ser for eksempel for oss at folk som selv var med på UL for en del år siden, kan tenke seg å ta turen for å ta noen vakter. Jeg vil også tro at ektepar med barn på UL, vil være åpne for å komme og hjelpe til et par dager. Tanken vår er å invitere slike til årets UL, slik at de får se hva oppgavene går ut på. I neste omgang tror vi at mange av disse kan invitere med seg venner til UL 2015 – inn i et attraktivt dugnadskonsept for misjonens sak.

Når det gjelder selve arbeidet, nevner Lindefjeld mat- og serveringsoppgaver, vakthold i hallen og på overnattingsstedene – og diverse annet som vasking, informasjon, bønnekomité m.m.

– Vi ser for oss et samspill mellom lokale folk med erfaring og tilreisende som kan ta noen vakter. Drar vi sammen, er jeg trygg på at dette skal lykkes, avslutter Ole Lindefjeld. 


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.