> NLM ung / Nyheter / Angående Leelands konsert på ULAngående Leelands konsert på UL

Vi har mottatt et par spørsmål om hvorvidt Leeland som skal spille på UL er involvert i Bethel Church i Redding, California. Vi kan orientere om at vi har vært i kontakt med Leeland og de presiserer at de bare er artister på plateselskapet «Bethel Music». Dette er et plateselskap med flere ulike artister fra ulike sammenhenger. Videre er to av bandmedlemmene med i et økumenisk lovsangskollektiv sammen med lovsangsledere fra ulike kirker og kirkesamfunn i USA. De er derimot ikke aktivt involvert i Bethel Church. De går ikke i Bethel Church, er ikke engasjert i kirken og representerer ikke Bethel Church. Og hva Leeland formidler på sine konserter har ikke sammenheng med hva Bill Johnson forkynner i sin undervisning.

   

Leeland har de siste 10 årene ved flere anledninger bidratt både på lokale og nasjonale arrangement rundt om i NLM og andre deler av kristen-Norge, og har også besøkt UL tidligere. Vi opplever at de har vært svært samarbeidsvillige og har vært både tydelige og bibelske i både tale om Jesus, nåden og kristenlivet. Og hele veien har de vært preget av et sterkt misjonsfokus. De har også bidratt med musikken til NLMs video om de minst nådde fra GF 2012. Dette er også bakgrunnen for hvorfor de ble invitert til UL dette året. Velkommen til konsert tirsdag kveld kl. 23.


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.