> NLM ung / Nyheter / Årets Barnas Misjonsprosjekt går...



Årets Barnas Misjonsprosjekt går til Kina

Øyvind Ganesh Eknes. Facebook: Øyvind Ganesh photography, og Instagram: @ganeshfoto

I år fokuserer Barnas Misjonsprosjekt på Kinaregionen. Her støtter vi blant annet to prosjekt for barn. Det første er rettet mot Left behind Children (Forlatte barn) og det andre mot barn med funksjonshemming. 

Left-Behind Children

I Kina er det vanlig at foreldre på landsbygda etterlater barna sine hos slektninger, og får seg jobb inne i de store byene. Mange barn ser ikke foreldrene sine mer enn en gang i året. Disse barna kalles Left-behind Children, eller Frareiste barn. Det finnes 60 millioner Leftbehind Children i Kina. 

Prosjektet som vi samler inn penger til driv opplæring og holdningsskapende arbeid rettet mot lærere og omsorgspersoner, for å hjelpe de voksne å se bedre se barnas behov og vise dem kjærlighet å omsorg. Prosjektet ønsker også å lære barna at de er verdifulle og har rettigheter. 

 

Barn med funksjonshemming

I Kina er det vanskelig å ha en funksjonshemming. De blir ofte sett ned på, ignorert og mange barn blir forlatt av foreldrene. Svært mange får heller ikke gå på skole. 

Barnas Misjonsprosjekt samler inn penger til en lørdagsskole for funksjonshemme barn. Her får barna høre om Jesus og lære at de er verdifulle i Guds øyne. I tillegg har de vanlige skolefag som lesing og skriving, regning og engelsk. For mange er dette den eneste skolegangen de får. 

De som driver lørdagsskolen ønsker å starte ett dagsenter, slik at barna kan gå på skole hver dag, ikke bare på lørdagene. Pengene som du samler inn vil være med å bidra til dette. 

 

Filmer og ressurser

Superblink.no kan du se seks spennende filmer fra Linkus sin reise i Kina, og alle menneskene han møtte der. Du kan også se og laste ned filmene på vimeo.com. 

Dersom du ønsker å få tilsendt prosjektavvis, plakater eller filmene på minnepinne, kan du ta kontakt med kgalgalo@nlm.no, så sender vi det til deg i posten. 


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.