> NLM ung / Nyheter / Åpner for egen ungdomsorganisasjonÅpner for egen ungdomsorganisasjon

Hovedstyret (HS) i Misjonssambandet har tidligere vært imot at NLM Ung skilles ut som egen organisasjon. Etter hovedstyrets møte i januar, tyder mye på at HS er i ferd med å endre syn.  

Det ble ikke fattet noe endelig vedtak i saken om NLM Ung i hovedstyrets møte fredag 27. januar. Men når saken skal opp igjen i mars, er det stor sannsynlighet for at HS vil gå inn for det som NLM Ung ønsker, nemlig å bli en egen organisasjon.

 

Var usikker

NLM Ung-leder Hans Kristian Skaar la i møtet i januar fram en utredning på flere sider der saken ble grundig gjennomgått: Hvordan er situasjonen nå, og hvordan vil det bli om NLM Ung blir skilt ut som en egen avdeling.

– Jeg har lenge vært usikker på om det har vært rett å gå for et skille, innrømmer hovedstyrets formann Lars Gaute Jøssang (bildet). – Vi har vært redde for at det kan oppstå krevende spenninger med nærmest to parallelle strukturer i NLM. Det vi har sett etter de siste gjennomgangene av saken, er at konsekvensene av et skille blir langt mindre enn det vi har trodd. Det har gjort inntrykk på hovedstyret, forteller Jøssang.

 

Positive konsekvenser

Han peker på flere positive konsekvenser av at NLM Ung blir egen organisasjon.

– Det er grunn til å tro at den nye strukturen både vil virke ansvarliggjørende og demokratifremmende. I NLM, som i lekmannsbevegelsen for øvrig, har medvirkning og medbestemmelse alltid stått sterkt. Å lære demokrati er for øvrig en viktig del av den nasjonale dannelsen. Og her kan også vi bidra på en positiv måte. Dessuten har saken en økonomisk side. De aktuelle justeringene vil utløse mer i offentlige tilskudd. Det vil innebære at vi kan nå lenger ut med evangeliet i bygdene og byene våre. Med den store og byggende innsatsen som skjer i ungdomsarbeidet, yter også vi et viktig samfunnsbidrag. I lys av det har også vi, på lik linje med andre ungdomsorganisasjoner, «rett» på en viss godtgjørelse. For oss er det ingen grunn til å stå med lua i hånda, sier Jøssang.

 

Les mer i Utsyn nr. 3, datert 10. februar 2012.

Arkivfoto: Arne Sæteren


Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.