> NLM ung / Nyheter / 100 barn og mye latter100 barn og mye latter

Foto: Karoline Fonn

På iTro.no forteller Karoline Fonn om barn, latter og misjon med TeFT Team Mongolia.

Etter en aktivitetsdag med 100 barn forteller Karoline:

 

Denne hektiske, svette og støvete dagen lærte minte meg på noe viktig. Å drive misjon handler ikke alltid om å ”preike” for folk, men å se mennesker og deres behov slik Jesus gjorde.

Spre glede og gi av sin tid. –Flere tror at min misjonærtjeneste går ut på å være en sånn ”moder Teresa”  som tar seg av fattige barn. Men jeg jobber som sosionom, og har rett og slett en kontorjobb, forteller Karen. Gjennom å være en hverdagskristen får hun være et vitne for Jesus i det lokalmiljøet hun er en del av.

– Mange tenker ofte at man må gi avkall på, og ofre mye for å være misjonær. Slik føler ikke jeg det. Jeg ser på det som en gave at Gud vil bruke meg på dette fantastiske stedet, i dette flotte landet, sier Karen.

   

Les hele saken på itro.no!


Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.