> NLM ung / Lag og støtte / Ressurser og hjelpRessurser og hjelp

Her finner du ulike ressurser som kan være greit å ha til lagsarbeidet.

Mal på medlemslister

For å kunne søke om Frifond må laget ha tellende medlemmer. Disse må betale en årskontingent på minimum kroner 50.- hvert år. I tillegg kreves det at man har følgende informasjon om medlemmene; navn og adresse og fødelsdato. Leder må også signere for at årskontingenten er betalt.

 

 

Vedtekter

For å søke om årlig støtte, må alle lag også ha vedtekter. NLM ung har utarbeidet normalvedtekter som alle lag kan bruke. 

 

   

Regnskap

Det kreves at lagene har en viss oversikt over midlene de får i støtte og hva det brukes på. Dette er ikke et regnskap som skal sendes inn eller trenger revisjon, men det for selv ha en oversikt og for å kunne vise til eventuelle kontrollører fra LNU (Frifond) hva pengene er brukt på.

Regnskapsmal i Excel - med veiledning, regnskapseksempel og tomt regnskap til utfylling.

 

Regnskapsmal i Excel - bare tomt regnskap

 

Veiledning til utfylling av regnskap - pdf

 

Det går også an å føre regnskapet på papir, men da vil du måtte regne ut alle summene selv på kalkulator.

 


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.