> NLM ung / Lag og støtte / Innmelding / Innmelding av UNG-lagInnmelding av UNG-lag

Ill.foto:flickr.com, jamesclay

 

Dere er VARMT VELKOMMEN i NLM ung! Takk for at dere ønsker å være med å bidra til at flere barn- og unge får høre om Jesus!

Vi ønsker å støtte og følge opp alle lokallag, både i form av besøk, veiledning, oppstartsmateriell og økonomiske bidrag. Ta kontakt om du har spørsmål. 

Sjekk ut sidene ressurser, hvordan skaffe bankkonto til laget, og Frifond om du ønsker mer informasjon om disse tingene.

 

FYLL UT SKJEMAET NEDENFOR FOR Å MELDE INN LAGET DITT 

Dette skjemaet gjelder misjonsfellesskap med hovedmålgruppe barn og ungdom t.o.m. 25 år, det vil si fellesskap som kan kvalifiserer til Frifond-støtte.

Dersom det er et fellesskap for voksne/alle aldre som skal meldes inn bruk skjemaet for NLM Norge.

 

Questions marked with * are required.

Navn på misjonsfellesskapet *

Sted/adresse

Målgruppe for fellesskapet

Ansvarlig leder/styreleder for fellesskapet

Oppgi kort hvilke aktiviteter dere planlegger å ha i fellesskapet *

Søknad om oppstartsmidler


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om misjonsfellesskap

Misjonsfellesskap er samlebetegnelsen på alle typer fellesskap i NLM, både smågrupper og store, åpne fellesskap.

Om Frifond-støtte

Fellesskap som har betalende medlemmer under 26 år kan kvalifisere til Frifond-støtte og bruker skjemaet for NLM Ung. Andre fellesskap bruker skjemaet for NLM Norge.

Mer info om Frifond-støtte finner du her.

Målgruppe for fellesskapet

Målgruppen for laget definerer hvem fellesskapet er åpent for, det er ikke en beskrivelse av hvem som faktisk deltar.

  • Alle aldre: Fellesskapet er åpent for alle uavhengig av alder og familiestatus
  • Familier: Fellesskapet retter seg mot familier med barn
  • Voksne generelt: Fellesskapet er åpent for alle voksne
  • Unge voksne: Fellesskapet retter seg mot aldersgruppen 26-35 år
  • Senior: Fellesskapet er bare åpent for godt voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETINGELSER FOR OPPSTARTSMIDLER

  • Må være en utadrettet virksomhet.
  • Pengene må brukes opp, og på forespørsel må man kunne dokumentere hva oppstartstøtten er brukt på.
  • Medlemmene må betale kontingent på minimum 50 kroner (første gang i løpet av oppstartsåret).
  • Ha eget kontonummer med lagets navn - (se mer på http://nlm.no/nlm-ung/lag-og-stoette).

Today's Quote

Rom 15:13 Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.