> NLM ung / Lag og støtte / Hvorfor melde inn lag?Hvorfor melde inn lag?

Ill.foto: flick.com

NLM ung eksisterer for at flest mulig barn og unge skal ha en mulighet til å høre evangeliet om Jesus, og tilbringe livet og evigheten sammen med ham. Dette oppdraget håper vi at du vil være med på! Ved å melde inn ditt fellesskap i NLM ung er du med å realisere vårt oppdrag "Verden for Kristus", og alle våre barne- og ungdomsfellesskap er en avgjørende del av dette arbeidet.

 

Når du melder deg inn i NLM ung kan du i tillegg:

  • søke om en oppstartstøtte på kroner 5000.-
  • kontakte regionen du tilhører (http://www.nlm.no/nlm/norge/regionskontorer) for å få besøk og oppfølging av nye lag
  • få en oppstartspakke med nyttig og informativt materiell
  • få muligheten til å være med å påvirke gjennom våre demokratiske kanaler
  • søke om årlig frifondstøtte til fellesskapet gjennom NLM ung. Dette er forutsatt at dere velger å ha betalende medlemmer som betaler en kontingent på minimum kroner 50.- i året

 

Vi håper å høre fra deg, kontakt oss gjerne på ung@nlm.no dersom du har spørsmål.

VELKOMMEN TIL NLM UNG!

 


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.