> NLM ung / Internasjonalt / TeFT Team / Undersaker / Søknadsskjema til TeFT Team


Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.