> NLM ung / Internasjonalt / TeFT Team / Undersaker / Søknadsskjema for TeFT TeamSøknadsskjema for TeFT Team

Denne søknaden behandles konfidensielt av NLM ung og lederen for det aktuelle teamet. I tillegg til utfylt søknadsskjema skal det også oppgis en referanseperson som ikke er i familie med søkeren. NLM sender skjema direkte til denne. Se info nederst på skjemaet. 

Questions marked with * are required.

I denne delen skal du vurdere deg selv, gjennom å sette en score fra 1 til 5 på noen karaktertrekk. 1 er laveste score og 5 er høyeste score.

Referanseperson

Det kreves referanseperson til søknaden;
Referansepersonen kan ikke være i familie med søkeren.
En kristen leder som kjenner deg godt.

NLM vil sende referanseskjema direkte til referansepersonen, som sender utfylt skjema direkte til NLM. Dette vil ikke bli forelagt søkeren.

Se igjennom søknaden og se at du har svart på alle spørsmålene. Når du er ferdig kan du trykke "Send".

Søknaden sendes til Nils Kåre Bøe.

Du kan få kontakt med Nils Kåre på:
22 00 72 00
E-post: nboe@nlm.no


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.