> NLM ung / Bli med NLM ung u:tBli med NLM ung u:t

Bli med NLM Ung å virkeliggjøre visjonen om 100 nye ungdomsfellesskap i Norge innen 2018! Vi drømmer om at flere unge mennesker mellom 10 og 25 år skal få møte Jesus og gis muligheten til å delta i kristne fellesskap.

 

Ung tro (tidligere kalt 10/25-prosjektet) er NLM Ung sin storsatsing de neste årene. Som misjonsorganisasjon ønsker vi hele tiden å nå lengre ut med evangeliet, også i vårt eget land.

   

  

100 nye fellesskap

Det er mange steder i Norge hvor det i dag finnes lite eller ingen tilbud til kristent fellesskap for unge, og dette vil vi gjøre noe med. NLM Ung har derfor satt seg et mål om 100 nye barne- og ungdomsfellesskap innen 2018, fordi vi ønsker å gi alle barn og unge i Norge muligheten til å bli kjent med Jesus, og følge han!

 

Bibelen gir oss en befaling om å gå ut i verden og disippelgjøre mennesker, og vi trenger faktisk ikke å dra så langt for å følge denne befalingen.

 

Et mål om 100 nye fellesskap er kanskje ambisiøst, men ikke umulig. Det gjør oss likevel avhengige av frivillige, engasjerte mennesker som ønsker å være med å virkeliggjøre denne drømmen gjennom å etablere nytt arbeid.

   

Ulike fellesskap

Et fellesskap kan være alt fra en bibelgruppe som møtes hjemme i en stue, til en større ungdomsgruppe som arrangerer møter på bedehuset. Lite eller stort – målet er å gi barn og unge muligheten til å få høre om Jesus, og bli kjent med han.

 

NLM Ung ønsker å være en ressurs og støtte i oppstartsfasen av denne typen arbeid. Derfor tilbyr vi god oppfølging for de som ønsker det.

 

For nærmere informasjon om dette, send en mail til NLM Ung.

 


Today's Quote

1Kor 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.