> NLM ung / Barn / FamilieFamilie

I småbarnsfasen er mange foreldre ekstra opptatt av å finne trygge miljø for barna sine og knytte gode relasjoner med andre familier i samme situasjon. Mange er også opptatt av hvordan barna kan vokse opp med de kristne verdiene. Vi ser derfor ofte at unge voksne som har vokst ut av studentmenighetene eller vært borte fra kristne sammenhenger en stund, får ny motivasjon til å lete etter et kristent fellesskap i denne fasen av livet. Ofte vil det være det gode sosiale fellesskapet hvor både barn og voksne trives, som er første steget inn i fellesskapet. Deretter leter man gjerne etter åndelig påfyll først for barna, deretter for seg selv. 

Hvordan kan vi som små og store fellesskap møte småbarnsfamiliene slik at deres behov blir møtt og både barn og voksne får mulighet til å vokse i Kristus?

 

Familieaktiviteter

Familiemiddag. Tenk så deilig å få komme til ferdiglagd middag! En praktisk hjelp til småbarnsforeldre i tidsklemma kombinert med et godt sosialt og åndelig fellesskap. Sats gjerne på god, sunn og barnevennlig mat som man kan sitte lenge rundt bordet og nyte sammen. Noen har fredagstaco. Andre frister med smakeprøver fra misjonsfelt og fjerne himmelstrøk. Men spagetti og kjøttdeig eller en god gryterett med salat til er en sikker vinner som alle liker. Legg også gjerne inn litt lek (stolleken og Bjørnen sover er enkel moro for store og små, som ikke trenger mye forberedelser), før dere avslutter med en barnevennlig andakt. 

 

Familiekor. Lag et uformelt sosialt miljø rundt mat, barnesanger og andakt. Start gjerne med en enkel middag sammen - de fleste kommer direkte fra jobb/barnehage/skole. Ikke legg lista for høyt, tomatsuppe eller pølse og lompe fungerer helt greit. Praten rundt matbordet er det viktigste. Deretter synger dere kristne barnesanger sammen. Hvis dere har dirigent og pianist, er det selvsagt perfekt. Men det fungerer også helt fint å bare synge sammen, gjerne med en CD eller DVD som forsanger. Kanskje blir det tid til en kaffekopp for de voksne og litt lek eller hobbyaktivitet for barna også? Samlingen avsluttes med en kort, barnevennlig andakt. 

 

Turgruppe. Er det ikke hyggelig når man kan finne på noe sammen etter søndagsmøtet? En turgruppe med rusleturer i skog og mark tilpasset liten og stor, er en fin aktivitet for å bygge et godt sosialt miljø. Legg gjerne inn høydepunkter som pølsegrilling eller bading om sommeren, aking eller snømannlaging om vinteren. Ved å ha oppmøte på bedehuset rett etter søndagsmøtet, oppmunterer man samtidig familiene til å gå på møtet. 

 

Familieweekend/Forsamlingsweekend. Mange har gode minner fra å være på leir. Men ha gjør man når barna er for små til å dra alene, og hele familien gjerne vil tilbringe litt kvalitetstid sammen? For mange virker det skummelt å dra på en familieleir hvor de ikke kjenner noen fra før. Da er det mye mer aktuelt å investere tid i å knytte relasjoner og vennskap til andre familier i det lokale fellesskapet. En forsamlingsweekend kan derfor være en flott mulighet til å bygge et godt fellesskap blant småbarnsfamiliene i forsamlingen, samtidig som både barn og voksne får åndelig påfyll og fornyelse. En forsamlingsweekend bør selvsagt være åpen for alle, uansett alder og sivilstatus. Men dersom det legges opp til et godt program for både barn og voksne, vil tiltaket automatisk bli et viktig verktøy i forsamlingens familiearbeid.Dette kan også være en flott mulighet til å invitere med seg de som ikke går på møte så ofte, familier til barn i barnekor eller lignende som ellers ikke går på bedehuset osv. Etter å ha blitt kjent i miljøet på en slik weekend, blir kanskje terskelen lavere for å komme på et søndagsmøte også.  

 

Søndagsskole. Selv om søndagsskole under søndagsmøtet i utgangspunktet ikke er en familieaktivitet, er det ett av de viktigste tiltakene i familiearbeidet, fordi det legger til rette for at hele familien kan delta på søndagsmøtet. Mange opplever også at en god søndagsskole er med på å dra familier til søndagsmøtet, som ellers ikke har gått på bedehuset. 

 

Familiemøter

Et godt familiemøte gir åndelig påfyll til både liten og stor, og holder på oppmerksomheten til alle generasjoner gjennom hele møtet. Det kan kanskje virke som en nærmest umulig oppgave, men med litt ekstra omtanke i planleggingen blir møtet en god opplevelse for alle. Her er tips til noen ting å tenke på: 

Kjente sanger. Barn klarer ikke lese sangtekster, derfor er det viktig for dem å lære sangene utenat. Det betyr ikke at dere kun må synge barnesanger hele møtet, men velg dere ut 5-6 kjernesanger som dere tenker det er viktig at barna lærer. Gjerne sanger som dere synger ofte på de vanlige søndagsmøtene, med et sentralt innhold og enkel tekst uten alt for mye ord. Prøv å holde dere mest mulig innenfor disse kjernesangene, i tillegg til kjente barnesanger, når dere velger sanger til familiemøtene. 

Et enkelt språk. Vi voksne synes ofte at det vi sier høres viktigere ut, dess vanskeligere vi sier det. I familiemøter er det viktig å bruke et enkelt språk; korte setninger, mest mulig konkret, bruke hverdagslige ord og forklare med bilder fra hverdagen som alle kjenner seg igjen i. Snakk direkte til tilhørerne, spør spørsmål, og inviter gjerne til dialog. Knytt budskapet til konkrete ting, hendelser og opplevelser i hverdagen. Tenk igjennom det du skal si på forhånd, og skriv ned alt, også informasjon og møteledelse, slik at du får sagt det på en så kort, direkte og tydelig måte som mulig. Rensk ut alle unødvendige ekstraord og vendinger. 

Visuelle illustrasjoner. Barn har ofte vanskelig for å følge med på bare ord. Dersom de har noe å se på samtidig, blir budskapet mye mer konkret å forholde seg til og ordene gir mer mening. Bruk for eksempel bilder på storskjerm, gjenstander som symbolisere budskapet, skattekiste med hint, dramatiseringer eller symbolhandlinger. 

Praktisk handling. Barn liker å gjøre gudstjeneste. Dess mer praktisk handling det legges til rette for på møtet, dess mer føler barna at de har deltatt som fullverdige møtedeltakere. Dette kan være noe så enkelt som å legge penger i kollektbøssa eller synge sanger med bevegelser til.

Bønnevandring er en annen fin måte å legge til rette for praktisk handling på i møtet. Her får barna observere og imitere voksne samtidig som de selv praktiserer bønn i ulike former. Bønnevandringsposter som passer fint på familiemøter er for eksempel bønnekrukke hvor man kan skrive eller tegne bønnelapper, bønnevegg med bilder av aktuelle bønneemner, mannablomster, mulighet for å skrive navnet ditt/sette fingeravtrykk/tegne seg selv og henge opp på Jesustreet, dåpspåminnelse ved dåpsfatet og mulighet til å legge steiner ved et kors.

En annen viktig trospraksis som hører hjemme i familiemøter, er nattverd. I dåpen lover foreldre og faddere sammen med forsamlingen å lære barna å bruke nattverden. Som spedbarn skjer det gjennom at barna får være med foreldrene frem, blir velsignet, og får observer hvordan foreldrene tar i mot Jesu legeme og Jesu blod. Etter hvert som de blir større, er det naturlig at de voksne hjelper barna til å selv ta i mot nattverden. Hjelp foreldrene til å forberede barna, gjennom å snakke om nattverden på søndagsskolen, på barnekoret, eller hvor barna møtes. Hvis dere bruker oblater og avalkoholisert vin, er det lurt å legge til rette for at barna får smake på dette i uinvidd form utenom selve nattverdsfeiringen. Da vet barna hva de kan forvente seg første gang de går til nattverd. 

Barn involvert i planleggingen. Barn i alle aldre har mye å tilføre møtene våre. Barn kan være med å velge ut sanger, bestemme hva vi skal be for i forbønnen eller være med å utforme stasjoner til bønnevandring. Barn kan også gjerne få tjenesteoppgaver i selve møtet. Men da er det viktig at de får være med å utforme disse på forhånd. Barn kan være møteverter sammen med en voksen, møteleder sammen med en voksen, forsanger sammen med en voksen, samle inn kollekt, lede bønn sammen med en voksen, ha dramastykke, solosang eller lese dagens bibeltekst. 

Barn involvert i forkynnelsen. Det kan berike forkynnelsen om en gruppe barn blir involvert i formidlingen av dagens bibeltekst eller tema. Dersom du tar deg tid til å utforske bibelteksten eller dagens tema sammen med barn, vil du ofte oppdage at de ser ting med nye øyne, kommer til teksten med friske spørsmål, har andre perspektiver og nye friske måter å formulere budskapet på, uten de tillærte flosklene som vi voksne gjerne er tilbøyelige å bruke. Avhengig av alder, kan barna bidra med dramatiseringer av bibelteksten eller temaet, intervju knyttet til dagens tema, samtale rundt dagens tekst, de kan vise frem symboler knyttet til bibelteksten/temaet og forklare betydningen av disse, tegne eller male bilder rundt temaet/teksten og vise disse frem med prosjektor, ha en legoutstilling knyttet til dagens tekst, komme med innspill som forkynneren innarbeider i prekenen sin, eller selv holde dagens preken sammen med en erfaren forkynner. Det er viktig at alle bidrag blir godt forberedt og skjer under kyndig veiledning av trygge voksne, slik at det blir en god opplevelse for både liten og stor. 

Stram tidsbruk. For at småbarnsfamiliene skal trives på familiemøte, er det viktig med en stram regi på tidsbruken. Det krever god planlegging. Alle involverte i møtet må ha en skriftlig kopi av møteplanen, slik at de vet når de er deres tur å gå frem, uten å vente på introduksjon. Den som skal snakke etter sangen, må gå frem på siste vers, slik at han/hun står klar når sangen er ferdig. Er det et kor som skal synge, bør det planlegges slik at de stiller seg opp/går ned under en fellessang. Øv gjerne på forhånd. Med slike små grep, kniper mann inn dødtiden sekund for sekund. Unngå lange sekvenser med prating. Det er viktig at både møteleder og andre får sagt det de skal si på en så kort og direkte måte som mulig. Skriv manus! Det er bedre med mange ulike innslag, enn én person som prater lenge. I stedet for en lang tale, kan dagens budskap forkynnes på flere måter; for eksempel med dramatisering, intervjuer, samtale, symbolhandlinger eller lignende, i tillegg til selve talen. 

Raushet. Alle som har hatt barn, vet at det ikke alltid er lett å sitte helt rolig på stolen, uten å viske mamma noe i øret. Det aller viktigste for at småbarnsfamilier skal trives på møte, er at det er en generell atmosfære av raushet i forsamlingen. Derom uro, hvisking eller barnegråt blir møtt med stygge blikk, kan dere være sikker på at familien tenker seg om lenge før de kommer på møte neste gang. Denne rausheten viser seg også gjennom praktisk tilrettelegging, som stellebord, adkomst for barnevogn, barnestol til kirkekaffen, bøker eller leker tilgjengelig under møtet osv. 

 

Utrusting av foreldre

Foreldreboka. Bibelleseringen. En praktisk og jordnær bok om å dele tro på hjemmebane. Kan leses på egen hånd, i bibelgruppe, eller brukes som utgangspunkt for undervisning i forsamlingen. Kan kjøpes her: 

Foreldreskolen «Vokse sammen» er et kursopplegg for menigheten eller foreldregrupper som ønsker å samtale om temaet i fellesskap. Kursmateriell kan kjøpes her: bibelleseringen.no Bbielleseringen kommer også gjerne på besøk med kursholder. Les mer her: bibelleseringen.no/kurs-og-seminar 

Foreldrekurset 0-10. Alpha. Et kurs på 5 kvelder med mat, undervisning og samtale i grupper om det å være foreldre og foresatte for barn i alderen 0-10 år. Undervisningen finnes på DVD. Ressurser til kurset kan kjøpes her: alphashop.no


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.