> NLM ung / Barn / Undersaker / Facebookgruppen BarnelagetFacebookgruppen Barnelaget

Sjekk ut facebookgruppen for deg som er engasjert i barnelag

 - Jeg startet denne gruppen for å skape et forum for alle barnelagsledere og barnearbeidere som er involvert i barnelagene våre. Jeg tror at man ofte kan føle seg litt alene på hver sin tue, og da kan det være godt å merke at man er flere som deler de samme utfordringene og gledene. Jeg håper barnelagsledere og barnearbeidere vil bruke gruppen aktivt til å dele andakter, tips og aktivitetsopplegg med hverandre, sier barne- og familiekonsulent Kasy Galgalo.   

    

Gruppen står som "lukket" dersom du søker den opp på Facebook. Dette er fordi den skal fungere som et forum for folk som er engasjert i barnelag, og du blir raskt et fullverdig medlem av gruppen dersom du spør om å få bli med.  

   

- Det er ikke alltid nødvendig å skulle finne opp kruttet på nytt hver gang. I en travel hverdag har man ofte ikke tid til å bruke så mye tid på å forberede kveldens samling, og da kan det være fint å kunne finne noe ferdig, som andre har laget og prøvd ut. Samtidig håper jeg barnelagslederne ikke vil være redde for å spørre hverandre om råd og tips. Selv om barnelagene rundt omkring kan være veldig forskjellige, er det nyttig å dele erfaringer og "Hvordan pleier dere å...?", sier Galalo

   

Facebookgruppen finner du her. Vi oppfordrer deg som er med i barnelag til å bli med i denne gruppen, og inviter gjerne andre du kjenner.


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.