> NLM ung / Barn / Barna i sentrumBarna i sentrum

NLM Ung ønsker å gi barn i Norge budskapet om Jesus gjennom trygge tilbud der barna er i sentrum.

Det meste av arbeidet skjer i regionene gjennom ulike lag, felleskap. Søndagsskole og leir.  Norsk Luthersk Misjonssamband driver også barnehager og grunnskoler.

Vi i NLM Ung ønsker å være med å legge til rette for dette gjennom diverse materiell som Maks Hjelp, Spot On, kurs, konferanser og besøk. Vi driver også barnas medieklubb i NLM og ImF, Superblink. Denne består av blad, cder og en trygg nettverden. Sjekk også ut Barnas misjonsprosjekt.

Foto: Ernst Vikne, iboy@flikr


Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.