> NLM ung / Arrangement / LandsmøteLandsmøte

NLM ungs landsmøte er vårt årlige møtepunkt til forhandlinger, valg og samtaler om arbeidet videre.

På landsmøtet er det blant annet årlig valg på medlemmer av NLM ungs landsstyre, valgkomité og kontrollkomité. Du har mulighet til å delta på landsmøte med stemmerett dersom du blir valgt som utsending for et av våre lag, ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om dette. Også som direkte medlem i vår organisasjon har du mulighet til å delta.

   

Under landsmøtet legges det også opp til samtale rundt NLM Ungs strategiske satsninger i Norge og Utland. Dette er en unik mulighet til å være med å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i videre for å dele verdens viktigste budskap! 

  

Årets landsmøte blir i Oslofjord Convention Center 6. og 7. juli, i forbindelse med NLMs Generalforsamling, samme sted 3. - 8.juli.

  

Alle dokumenter angående tidligere landsmøter finner du her

Får du ikke til å registrere utsending på min side kan du bruke fullmaktskjema her 

Date: 6.7.2018 - 7.7.2018


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.