> NLM ung / ArrangementFellesskap

NLM Ungs arrangementer er samlinger hvor du kan vokse i tro og tjeneste, hvor vi samles for å bli utfordret, for å lovsynge og for å bygge felleskap.
(Foto: Jonathan Engstöm)

UL

UL står for Ung Landsmøte, og arrangeres hver sommer i Kongeparken på Ålgård  av NLM Ung og ImF Ung. Dette er årets store happening i vårt ungdomsarbeid.

Frontline er NLMs nasjonale misjonskonferanse for ungdom.

Sommertreff er festival for deg som skal begynne 8.kl, 9.kl, 10.kl eller i 1.vgs.

Landsmøte

NLM ungs landsmøte er vårt årlige møtepunkt til forhandlinger, valg og samtaler om arbeidet videre.

NLM ung arrangerer ettåringskurs for alle som har tjeneste som ettåring i NLM - enten i team, region eller skole. NLM ung ønsker å være med å utruste og hjelpe de som velger å bruke tiden sin i denne tjenesete

27. - 29. oktober 2017 arrangerer NLM ung en helg med vårt årlige landsmøte og med fokus på ung:tro-prosjektet vårt


Today's Quote

5Mos 4:31a For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.