Mali: Evangelisering og relasjonsbyggende arbeid

Foto: Anita Stokka Zimsen

I Mali ønsker NLM å være tydelige vitner for Jesus, enten gjennom ord eller gjerning.

Vitner i landsbyen

NLM har arbeidet blant det muslimske malinkéfolket i Mali siden 2005. På landsbygda her driver misjonærene kontaktskapende arbeid og små utviklingsprosjekter. Misjonærene får ofte gode samtaler under et mangotre eller mellom stråhyttene.

Det drives systematisk bibelopplæring med enkeltpersoner. Også et nærliggende gullfelt blir jevnlig besøkt. 

 

Kirketomt er nylig kjøpt og søndagssamlinger er i gang. Det satses også på bl.a. Alpha-samlinger for å gjøre bibelens budskap kjent. 

 

Arbeid blant barn og unge er viktig, og hver uke samles fra 60–100 barn til barnegrupper på to steder i landsbyen. På barneleirene som arrangeres to ganger per år, kommer mellom 350– 400 barn hver gang.

Dette er et tydelig resultat av det relasjonsbyggende arbeidet som er drevet helt fra starten av.

    

 

Budsjett: kr 2,8 mill.

Kontakt: Sveinn Einar og Anita Stokka Zimsen, sezimsen@gmail.com og Fredrik Berge, fberge@nlm.no


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.