Mali: Bistand/diakoni

Foto: Anders Artmark Aanensen

Vi vil starte et pilotprosjekt i Mali høsten 2016 hvor restaurering og forvaltning av gullfeltområder vil stå sentralt.

Restaurering av gullfelt

I 2017 starter NLM opp et pilotprosjekt i Mali, der vil restaurering og forvaltning av gullfeltområder står sentralt. 

Grunnen i områdene der vi arbeider inneholder gull. Alle drømmer om den store gullklumpen som skal løse alle problemer. Skogen blir hogd ned og det graves store hull i jorbruksareal på jakt etter gull. Beiteområder blir dødsfeller for dyr og mennesker, og jord som blir flyttet bidrar til at elver endrer løp og/eller tørker ut. 

  

Pilotprosjektet har som mål å mobilisere lokalsamfunnet til en bærekraftig forvaltning av naturressursene slik at en også har livsgrunnlag i framtiden. 

NLMs lokale partner vil begynne prosjektet i tre landsbyer som er hardt rammet av gullgravingen. 

Prosjektet vil gjennom holdningsskapende arbeid motivere befolkningen, i samarbeid med myndighetene, til å stille opp på dugnad, fylle hullene og plante trær som kan være nyttig for dagliglivet. På den måten kan områdene i framtiden bli dyrkbar mark.

  

Prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 800 000

Kontakt: Bergfrid Almelid, balmelid@gmail.com og Anna Birgitte L. Berge, annabirgitte@gmail.com

  

Les mer

"Håpets kvinner" i Mali

Misjonærfamilie til Mali

Behov for malinké-bibel


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.