Elfenbenskysten: Utdanning

Foto: Mirjam A. Aanensen

Lese- og skrivekunnskap er en forutsetning for varig utvikling i et samfunn. Derfor driver NLM alfabetiseringskurs og hurtigskoler.

I storbyen Abidjan (ca 4,7 mill) har vi diakoni- og utviklingsprosjektet «Hope for All». Dette er et prosjekt som jobber spesielt i de fattige bydelene. Prosjektet har sterk lokal forankring gjennom etablering av lokale distriktssentre som driver omfattende oppsøkende arbeid i lokalmiljøet. Prosjektene drives med støtte fra Norad. 

      

Utdanning

Over halvparten av den voksne befolkningen i Elfenbenskysten kan ikke lese eller skrive, og blant de mest fattige er nok tallene enda høyere. 

Derfor driver NLM, i samarbeid med lokalsamfunn og skolemyndigheter, alfabetiseringskurs i Abidjan. 

  

I et mannsdominert samfunn tilrettelegger vi kurs for kvinner. Slik styrker vi kvinners mulighet til å påvirke sitt eget liv. Dessuten gagner det ofte barnas skoleresultater å ha en lesekyndig mor.

Kvinnene forteller om økt selvstendighet, bedre helse for hele familien og nye muligheter til å klare seg i hverdagen. 

  

Vi mener lese- og skrivekunnskap er en forutsetning for varig utvikling i et samfunn. Derfor tror vi det er et viktig bidrag når flere hundre analfabeter lærer seg å lese og skrive. 

  

«Speed Schools»

Prinsippet for «speed school» er enkelt. Barn som enten ikke har fått begynt på skole, eller som har droppet ut, får muligheten til å ta igjen det tapte. Ved hjelp av intensiv skolegang tar de to års pensum på ett år og kan på den måten før eller siden gå inn igjen på sitt klassetrinn i det ordinære skolesystemet. 

 

I Elfenbenskysten gjør tradisjoner og fattigdom at barna ofte ikke blir sendt på skolen. Skolegang skal være gratis, men foreldrene går glipp av verdifull arbeidskraft i hjemmet eller på åkeren hvis barna er på skolen. 

Dessuten har flere år med politisk uro og krig ført til at mange barn har mistet skolegang. 

 

Skolegang er ikke bare et bidrag til personlig og samfunnsmessig utvikling og muligheter, men også til forsoning og fred i et land som det siste tiåret har vært mest kjent for politiske kriser og krig.

Flere samfunnsforskere har påpekt at mer skolegang i befolkningen minsker risikoen for krig. 

Prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 1,5 mill.

Kontakt: Terje Evensen, tevensen@nlm.no

   

Les mer

Abidjans første hurtigskole åpnet

VIDEO: Prosjektarbeid i Abidjan


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.