> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Prosjektkatalogen / Vest-Afrika / Elfenbenskysten: LitteraturarbeidElfenbenskysten: Litteraturarbeid

Foto: Hope for All

NLM arbeider med å oversette Bibelen, enkel litteratur, sangbøker og små informasjonshefter til mahou.

Bøker og filmer på mahou

For å bevare språk og kultur ønsker NLM å oversette og produsere materiell til mahou. Vi samarbeider med SIL om bibeloversettelse. Evangeliene er klare til trykking om kort tid.

 

Den klassiske Jesusfilmen skal leses inn på mahou og små hefter og små bøker oversettes også. I forbindelse med litteraturarbeid ønsker vi å prioritere alfabetiseringskurs på mahou.

   

Budsjett: kr 300 000

Kontakt: Oscar Nordbø, onordbo@nlm.no


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.