Elfenbenskysten: Helse

Foto: NLM arkiv

Gjennom prosjektet "Hope for all" ønsker NLM å bekjempe spredningen av hiv/aids gjennom bevisstgjøring i de fattigste områdene i Abidjan.

I storbyen Abidjan (ca 4,7 mill) har vi diakoni- og utviklingsprosjektet «Hope for All». Dette er et prosjekt som jobber spesielt i de fattige bydelene. Prosjektet har sterk lokal forankring gjennom etablering av lokale distriktssentre som driver omfattende oppsøkende arbeid i lokalmiljøet. Prosjektene drives med støtte fra Norad. 

     

Kamp mot hiv/aids

Elfenbenskysten er hardt rammet av hiv og aids. Over én av 20 kvinner mellom 30 og 40 år er smittet.

Kunnskap er en nøkkel til å bekjempe spredningen av sykdommen. Det gir grunnlag til å stå i mot kulturtradisjoner og holdninger som bidrar til at stadig nye blir smittet, og dessuten beskytte seg selv mot sykdommen.

  

Hiv/aids er svært tabubelagt i samfunnet, og vi ønsker også å gi informasjon som kan bidra til at de syke kan leve verdige liv. 

Kontakt: Terje Evensen

tevensen@nlm.no

   

Prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 1 mill.

Kontakt: Terje Evensen, tevensen@nlm.no 

  

Les mer

VIDEO: Prosjektarbeid i Abidjan

Mythbusters i Elfenbenskysten


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.