> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Prosjektkatalogen / Vest-Afrika / Elfenbenskysten: Evangelisering og...Elfenbenskysten: Evangelisering og menighetsarbeid

Foto: Geir Even Fjeld

NLM ønsker å gjøre Jesus kjent i Elfenbenskysten og er engasjert i bygd og by og blant ung og gammel.

Landsby og storby

NLM sin hovedmålgruppe er den muslimske folkegruppen mahou, og hovedtyngden av arbeidet blir drevet i Touba fylke nordvest i landet.

De første misjonærene kom på 80-tallet, men pga. krig og konflikt har arbeidet til NLM stanset opp flere ganger. Nå er det imidlertid rolige forhold i landet, og nye misjonærer kom på plass høsten 2016. 

 

Det er i dag to fungerende kirker i nord, men den tredje kirken står tom. Arbeidet med å styrke, dyktiggjøre og lære opp de nasjonale lederne og andre i kirken blir nå en prioritert oppgave for misjonærene, i tillegg til annet misjonsarbeid.

  

Menigheten driver et aktivt arbeid med gudstjeneste, søndagskole, bønnemøter, ungdomskor og en kvinnekomite. Vi ønsker i tillegg å få på plass en god strategi for diakoni sammen med den nasjonale kirken. 

 

Vi har også en menighet i storbyen Abidjan, i bydelen Andekoi. Menigheten ønsker å nå inn til mahouer og andre muslimer som bor i området. Menigheten har gudstjenester, søndagsskole, bønnemøter og en liten kvinnegruppe.

Det er en prioritert oppgave å kurse og lære opp medlemmene i kirken til å ta mer ansvar i menighetslivet. I tillegg til dette drives det evangelisering i nærområdet. Menigheten leier to små leiligheter, men ønsker seg en kirke.

 

Kontakt: Oscar Nordbø, onordbo@nlm.no

   

Bibelkurs og leirarbeid

Området til den norske skolen (DNS) i Ouaninou er nå omgjort til bibel- og kurssenter. På området er det gode klasserom, internat og annet, dette gjør arrangementene lettere å gjennomføre. 

Her blir det drevet et variert arbeid med kurs- og leirarbeid. Årlig arrangeres det leirer for barn og ungdom. Det arrangeres også kurs for ledere, voksne medlemmer av kirkene, kvinnekurs og ekteskapskurs.

For mange, spesielt kvinner og barn, er kanskje disse samlingene en av de få gangene de får kjenne på et større kristent fellesskap.

 

Hovedmålet blir å styrke de kristne og utdanne ledere både med tanke på forkynnelse/evangelisering og annet menighetsliv.

 

Kontakt: Jan Magnus Dybvik, jdybvik@nlm.no

 

Budsjett: kr 4,4 mill.

   

Les mer

– Misjonen har satt dype spor

Første dåp i Andokoi


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.