Vest-Afrika

NLM ønsker å gjøre Jesus kjent i Elfenbenskysten og er engasjert i bygd og by og blant ung og gammel.

Mahourøsten er det eneste radioprogrammet på mahouspråket, og radioen blir ofte et midtpunkt på kvelden.

Gjennom prosjektet "Hope for all" ønsker NLM å bekjempe spredningen av hiv/aids gjennom bevisstgjøring i de fattigste områdene i Abidjan.

Lese- og skrivekunnskap er en forutsetning for varig utvikling i et samfunn. Derfor driver NLM alfabetiseringskurs og hurtigskoler.

Vi vil starte et pilotprosjekt i Mali høsten 2016 hvor restaurering og forvaltning av gullfeltområder vil stå sentralt.

NLM arbeider med å oversette Bibelen, enkel litteratur, sangbøker og små informasjonshefter til mahou.

I Mali ønsker NLM å være tydelige vitner for Jesus, enten gjennom ord eller gjerning.


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.