Vest-Afrika

NLM ønsker å gjøre Jesus kjent i Elfenbenskysten og er engasjert i bygd og by og blant ung og gammel.

Mahourøsten er det eneste radioprogrammet på mahouspråket, og radioen blir ofte et midtpunkt på kvelden.

Gjennom prosjektet "Hope for all" ønsker NLM å bekjempe spredningen av hiv/aids gjennom bevisstgjøring i de fattigste områdene i Abidjan.

Lese- og skrivekunnskap er en forutsetning for varig utvikling i et samfunn. Derfor driver NLM alfabetiseringskurs og hurtigskoler.

Vi vil starte et pilotprosjekt i Mali høsten 2016 hvor restaurering og forvaltning av gullfeltområder vil stå sentralt.

NLM arbeider med å oversette Bibelen, enkel litteratur, sangbøker og små informasjonshefter til mahou.

I Mali ønsker NLM å være tydelige vitner for Jesus, enten gjennom ord eller gjerning.


I Vest-Afrikaregionen satser NLM målbevisst på to unådde, muslimske folkegrupper. Mahouene i Elfenbenskysten og malinkéene i Mali er begge stolte folk med en svært sterk muslimsk tradisjon.

Les mer...

Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.