Utdanning

Foto: Magnar Olsen

NLM støtter utdanning for medarbeidere i kirken i Stor-Kina.

SYIS-kurs

Lederkurset «Sharpening Your Interpersonal Skills» (SYIS) er en bibelbasert, interaktiv opplæring som gir seminarstudenter, kirkeledere og folk med ansvar i menighetene hjelp og gode redskaper til å styrke og utvikle egne og andres relasjoner. 

  

NLM har hatt mange SYIS-kurs på Taiwan. Kursene går over fem dager eller fire weekender, og er blitt til stor velsignelse og praktisk hjelp både på det personlige plan, i menighetsfellesskapet og i relasjoner ellers. 

 

NLM har fra starten av vært en viktig støtte i SYIS-arbeidet. Vi har nå over tretti entusiastiske kursledere og bruker mye tid på oppfølging. 

  

I 2013 hadde vi det første SYIS-kurset på kinesisk i Kina, da lærte vi opp tre nye kursledere. Vi planlegger flere kurs og opplæring av kursledere, også i 2017.

     

Utdanning og litteratur i Kina

Mangel på medarbeidere i kirken i Kina er stor. Lederne er ofte lekmenn og -kvinner som fungerer som eldster, diakoner og forkynnere.

Mange av de som ønsker å bli medarbeidere, har ikke råd til teologisk utdannelse. NLM ønsker å støtte disse med utdanning.

  

Vi har god kontakt med teologiske opplæringssentre i Henan og Hubei. NLM støtter også kursvirksomhet og trykking av bøker. 

 

NLM støtter i tillegg en doktorgradsstudent med tanke på arbeid blant funksjonshemmede i kirken. Funksjonshemmede blir tradisjonelt sett på som verdiløse og ubrukelige mennesker i samfunnet, men i møte med kirken og evangeliet, vitner mange om at de har fått et nytt liv. 

 

Aktive studenter på Taiwan

Det viktigste målet for studentene ved det teologiske seminaret i Hsinchu er å få kunnskap, kjennskap og innsikt i Bibelen. På seminaret inngår masterstudier i teologi, pastoralteologisk veiledning og sjelesorg, samt et unikt masterstudium i luthersk teologi.

Seminartiden vil hjelpe studentene inn i et rikere kristenliv og gi dem god utrustning til videre tjeneste. I studietiden er studentene aktive i menighetene i helger og ferier. De har også et stort hjerte for de mange fremmedarbeiderne på Taiwan og deltar i misjons- og evangeliseringsteam både innenlands og utenlands. 

  

Kirker og kristne organisasjoner på Taiwan trenger stadig flere nye medarbeidere. Mange lekfolk deltar på kortkurs, både på seminaret og på desentraliserte kurs i menighetene. Kursene gir dem fornyet motivasjon til frivillig tjeneste. 

  

NLM har ikke lenger fulltidsmisjonærer på Taiwan, men sender korttidsmisjonærer i undervisningsstillinger. 

Budsjett: kr 600 000

Kontakt: Per Gunvald Haaland, phaaland@nlm.no


NLM startet arbeidet i Kina i 1892. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Kinaregionen omfatter NLMs virksomhet i Kina, Hongkong og Taiwan.

Les mer...

Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.