Samfunnsutvikling

Foto: Privat

60 millioner barn på landsbygda i Kina er forlatt av foreldrene sine. Gjennom kurs av omsorgspersoner og frivillige vil NLM gi disse barna bedre levevilkår og skape holdningsendring. Vi arbeider også for å hjelpe barn med funksjonshemninger.

Etterlatte barn i Kina

I Kina er ett av fem barn forlatt av foreldrene sine, det vil si 60 millioner. De fleste av disse barna er forlatt på landsbygda fordi foreldrene reiser til storbyene for å arbeide.

Hvilke konsekvenser dette kan få for Kina i fremtiden vet vi ikke, men vi frykter at de blir store. 

  

Sammen med myndighetene i landet arbeider NLM for å bedre barnas hverdag. Gjennom blant annet International Child Development Program får omsorgspersoner kursing i hvordan man kan oppdra barn gjennom dialog, og vise hvor viktig det er å gi kjærlighet og omsorg. 

  

I det ene området hvor NLM har arbeid, er 80 prosent av barna forlatt av foreldrene sine. Ingen kan helt ta foreldrenes plass. Derfor arbeider NLM for lovendringer som gjør det lettere for foreldrene å være sammen med barna.

Gjennom prosjektet vil NLM hjelpe forlatte barn til å takle livet og lære dem hvordan ta vare på seg selv, hvordan de kan få dekket sine daglige behov, takle sine følelser og få gode relasjoner til andre mennesker. 

  

Frivillighet er et voksende fenomen i Kina. NLM ønsker å benytte seg av denne bølgen i arbeidet med å gjøre livet bedre for de forlatte barna. 

  

Barn med funksjonshemning

Barn med funksjonshemning er en av de minst nådde folkegruppene i verden. Det vil si at få av disse har hørt om Jesus.

I Kina blir mange funksjonshemmede sett ned på. Ofte blir de oversett i samfunnet og mange blir forlatt av foreldrene sine. Svært mange får heller ikke gå på skole. 

  

Vi ønsker å hjelpe disse barna, uavhengig av hva funksjonshemning de har.

I kirken har de en lørdagsskole som barna får gå på. Her får de høre at de er verdifulle i Guds øyne og de får lære om Jesus. På lørdagsskole har de også vanlige skolefag, som engelsk, lesing, skriving og regning. 

Nå ønsker de å starte et senter som har åpent hver dag og ikke bare ha lørdagsskole. 

     

NLM får støtte av Norad til å drive dette prosjektet.

Budsjett: kr 3,5 mill.

Kontakt: Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no

   

Les mer

Jeg er glad i deg

Omsorg på sommarleir


NLM startet arbeidet i Kina i 1892. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Kinaregionen omfatter NLMs virksomhet i Kina, Hongkong og Taiwan.

Les mer...

Today's Quote

Rom 15:7 Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.