> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Prosjektkatalogen / Stor-Kina / Evangelisering og menighetsarbeidEvangelisering og menighetsarbeid

Foto: Magnar Olsen

Kallet til Kina sørget for at NLM ble startet for 125 år siden. Fortsatt er det mange i Kina som ikke har hørt budskapet om Jesus.

Fornyet misjonskall i Hongkong og Macao

Hong Kong og Macau lutherske kirke (HKMLC) ønsker å løfte frem kallet til å drive misjon. Ledelsen i kirken vil gjerne at forkynnelsen av misjon skal tenne medlemmene til større engasjement.

Målet er at dette vil styrke arbeidet i Macau, en by på over en halv million mennesker, der kasinovirksomheten og mangelen på gudstro bare vokser. Flere kirkemedlemmer er allerede involvert i besøksreiser til Macau. 

 

Selv om HKMLC er en liten kirke, kan Gud utrette store ting gjennom den. I Hongkong driver kirken et allsidig arbeid med mange aktive ungdommer.

Kirken har så langt ikke sendt ut misjonærer, men de håper at noen kan få misjonærkall ved å forkynne kallet til etterfølgelse og tjeneste. NLMs misjonærer har fått et spesielt oppdrag fra kirken om å hjelpe til med dette. 

  

Kontakt: Magnar Olsen, maolsen@nlm.no

     

Misjon i og fra Kina

Misjon er i endring, og vi opplever at flere og flere misjonærer sendes ut fra land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. NLM samarbeider med flere av de nye sendelandene.

  

En viktig del av arbeidet vårt i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement i å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste mange steder i landet. Vi vil være med og motivere og mobilisere til misjon. 

Mange er opptatt av å mobilisere de nasjonales tjeneste «i, på tvers av og ut av Kina». Vi ønsker å hjelpe slik at de lokale kan gå over kulturelle og geografiske grenser med Guds ord.

For de mange som gjør en slik tjeneste innenfor «på tvers-aspektet» over hele landet, kan vi, sammen med våre partnere, være et slags vertskap. Vi kan ta mot dem, bidra med mentoring, oppfølging og praktisk tilrettelegging og samtidig praktisere disippelgjøring. 

I fremtiden håper vi å se kinesiske og etiopiske misjonærer som arbeider på team med norske misjonærer. 

  

Kontakt: Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no

  

Budsjett: kr 1,4 mill.

   

Les mer

Søndagsskole i Hongkong

Med Gud som reiseleder til Macao


NLM startet arbeidet i Kina i 1892. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Kinaregionen omfatter NLMs virksomhet i Kina, Hongkong og Taiwan.

Les mer...

Today's Quote

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.