> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Prosjektkatalogen / Stor-Kina / Evangelisering og menighetsarbeidEvangelisering og menighetsarbeid

Foto: Magnar Olsen

Kallet til Kina sørget for at NLM ble startet for 125 år siden. Fortsatt er det mange i Kina som ikke har hørt budskapet om Jesus.

Fornyet misjonskall i Hongkong og Macao

Hong Kong og Macau lutherske kirke (HKMLC) ønsker å løfte frem kallet til å drive misjon. Ledelsen i kirken vil gjerne at forkynnelsen av misjon skal tenne medlemmene til større engasjement.

Målet er at dette vil styrke arbeidet i Macau, en by på over en halv million mennesker, der kasinovirksomheten og mangelen på gudstro bare vokser. Flere kirkemedlemmer er allerede involvert i besøksreiser til Macau. 

 

Selv om HKMLC er en liten kirke, kan Gud utrette store ting gjennom den. I Hongkong driver kirken et allsidig arbeid med mange aktive ungdommer.

Kirken har så langt ikke sendt ut misjonærer, men de håper at noen kan få misjonærkall ved å forkynne kallet til etterfølgelse og tjeneste. NLMs misjonærer har fått et spesielt oppdrag fra kirken om å hjelpe til med dette. 

  

Kontakt: Magnar Olsen, maolsen@nlm.no

     

Misjon i og fra Kina

Misjon er i endring, og vi opplever at flere og flere misjonærer sendes ut fra land i Asia, Afrika og Sør-Amerika. NLM samarbeider med flere av de nye sendelandene.

  

En viktig del av arbeidet vårt i Kina er nettverksbygging sammen med våre partnere. Mange lokale kirker har et stort engasjement i å drive opplæring, disippelgjøring og forberedelse til misjonærtjeneste mange steder i landet. Vi vil være med og motivere og mobilisere til misjon. 

Mange er opptatt av å mobilisere de nasjonales tjeneste «i, på tvers av og ut av Kina». Vi ønsker å hjelpe slik at de lokale kan gå over kulturelle og geografiske grenser med Guds ord.

For de mange som gjør en slik tjeneste innenfor «på tvers-aspektet» over hele landet, kan vi, sammen med våre partnere, være et slags vertskap. Vi kan ta mot dem, bidra med mentoring, oppfølging og praktisk tilrettelegging og samtidig praktisere disippelgjøring. 

I fremtiden håper vi å se kinesiske og etiopiske misjonærer som arbeider på team med norske misjonærer. 

  

Kontakt: Olav Vestbøstad, ovestbostad@nlm.no

  

Budsjett: kr 1,4 mill.

   

Les mer

Søndagsskole i Hongkong

Med Gud som reiseleder til Macao


NLM startet arbeidet i Kina i 1892. Siden den gang har det skjedd store endringer, både i arbeidet og i området. Kinaregionen omfatter NLMs virksomhet i Kina, Hongkong og Taiwan.

Les mer...

Today's Quote

2Mos 20:3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.