Tanzania: Utdanning

Foto: Kjersti Stensland

NLM støtter bibelskolen Kiabakari, som utdanner evangelistene i den lutherske kirken i Mara fylke, og har en misjonærfamilie ved skolen. Vi satser også på å styrke barne- og ungdomsarbeidet i fylket.

Bibelskole og barne-og ungdomsarbeid

NLM har i mange år hatt samarbeid med den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania (ELCT). Bibelskolen i Kiabakari sørger for utdannelse av evangelister og prester i Mara fylke. 

Det er mer enn 100 menigheter i Mara, men fylket har ikke mange nok evangelister som har fullført tre års evangelistutdannelse.

 

Kirken i dette området har fremdeles behov for opplæring og støtte. Bibelskolen skulle gjerne hatt flere elever og tilgang på flere lærere. Det er også et stykke igjen før skolen er økonomisk selvbærende. 

 

NLM har en misjonærfamilie ved skolen, og sammen med nasjonale medarbeidere oppleves det viktig og meningsfullt å være med og utruste morgendagens ledere i de lokale kirkene.

  

I tillegg ønsker kirken å styrke barne- og ungdomsarbeidet i Mara. NLM har sendt nye misjonærer til bispedømmet, som allerede er i gang med å etablere nye barneog ungdomslag og utruste nye unge ledere.

     

Budsjett: kr 1,1 mill

Kontakt: Lars Stensland, lstensland@nlm.no

   

Les mer

Mara bispedømme i desember

Utbygging på Kiabakari bibelskole


Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT)

Les mer...

Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.