Tanzania: Mediearbeid

Foto: Lise Gry Norland

NLM litteraturarbeid i Øst-Afrika har fusjonert med arbeidet til Dansk Luthersk Misjon. Soma Biblia er dermed Tanzanias største litteraturmisjon.

Litteraturarbeidet Soma Biblia

Helt siden 1970-tallet har NLM drevet med produksjon og distribusjon av kristen litteratur i Øst-Afrika. I 2015 ble dette arbeidet fusjonert med DLMs litteraturarbeid med navnet Soma Biblia (Les Bibelen).

Soma Biblia er Tanzanias største litteraturmisjon og selger 500 000 bibler, bøker og traktater i året i hele Tanzania og naboland. 

 

NLM har utsendinger både i Arusha og i Dar es Salaam. De arbeider med forlagsvirksomhet, kursing av fremtidige forfattere, samt ledelse av litteraturorganisasjonen. 

 

Soma Biblia gir blant annet ut bladet «Riziki», rettet mot prester og evangelister, samt barnebladet «Twende» («La oss gå»), som formidler kristen tro til barn og unge.

Soma Biblia ønsker å gi ut sunn, evangelisk litteratur og spre evangeliet i Tanzania og Øst-Afrika.

 

For mer info, se www.somabiblia.or.tz

  

Budsjett: kr 900 000

Kontakt: Stedlig representant, nlmostafrika@nlm.no

   

Les mer

Tanzanias største litteraturmisjon

Samlet litteraturmisjon i Tanzania

Jakter nye forfattere

Riziki om å vitne for naboer


Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT)

Les mer...

Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.