Kenya: Utdanning

Foto: Narve J. K. Nystøyl

NLM støtter den lutherske kirken i Kenya, og gir støtte til både administrasjon og utdanning av ledere. Vi støtter også drift av videregående skoler, som er viktig for å hjelpe jenter til å få utdannelse.

Støtte til kirken

Den lutherske kirken i Kenya (ELCK) starter arbeid i nye områder. Men de ønsker fortsatt at NLM bidrar med støtte, for eksempel til utdanning av ledere på bibelsentre og til administrasjon i bispedømmene. 

  

Våre utsendinger besøker, inspirerer og samarbeider med kirken i områder hvor NLM har hatt utsendinger tidligere. 

  

Videregående skoler

Mange jenter i Kenya kommer fra familier som ikke har mulighet til å gi dem skolegang. NLM ønsker å styrke kvinners posisjon og verdi og støtter derfor flere videregående skoler i ELCK.

 

Hoveddelen av støtten går til Chesta Secondary School i Pokot. 

 

Budsjett: kr 500 000

Kontakt: Stedlig representant, nlmostafrika@nlm.no

  

Les mer

Femte bibelskolenettverk


Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT)

Les mer...

Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.