Kenya: Samfunnsutvikling

Foto: NLM

I Øst-Kenya driver NLM et vann-, helse- og hygieneprosjekt, samt lese- og skriveopplæring.

Vann og helse i Tana

I det tørre landskapet i Øst-Kenya er mangelen på rent vann prekær. Ved å lage gode systemer for å samle opp rent vann i regntidene, kan folk og dyr i området få tilstrekkelig og rent drikkevann i tørkeperiodene. 

 

NLM driver et vann-, helse- og hygieneprosjekt i Tana River. Prosjektbasen ligger i Bangale, med prosjektsteder i hele distriktet, i en radius på 60 kilometer. 

NLM bidrar til bygging av forutsigbare dammer som blir drikkevannskilder for folk og husdyr, og helse- og hygieneundervisning som en del av vannprosjektet. Enkel undervisning innen helse og hygiene forbedrer hverdagen for både barn og voksne. 

 

NLM er opptatt av at lokalsamfunnet bidrar så mye som mulig selv, og dette gjenspeiles tydelig i prosjektet. 

Ved hjelp av sterk lokal deltagelse er den første sisternen helt ferdig og sikrer allerede vann til menneskene rundt, og flere sisterner er under utgraving i 2017. Hoveddammen i Bangale er under utbedring. 

For mer info, se https://www.facebook.com/TnWSP

 

Lese- og skriveopplæring

Mange steder i Kenya er det fremdeles mange voksne som ikke har hatt mulighet til å lære å lese eller skrive. Lese- og skriveferdigheter bidrar i kampen mot fattigdom – til likestilling og bærekraftig utvikling. 

  

I Tana og Mombasa er det svært mange som aldri har fått skolegang. Noen har bare gått på skolen i noen få år. Utdanning har ikke vært prioritert, spesielt ikke blant kvinnene. 

  

NLM ønsker å gi voksne tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Noen av dem som kommer til undervisningen starter med å lære det helt grunnleggende, fra å holde en blyant og forme bokstaver til å bruke datamaskin.

Etter hvert fortsetter mange med å lære både engelsk og matematikk. 

  

Deler av prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 4,6 mill.

Kontakt: horn.coordinator@nlm.no  

  

Les mer

Underviser ny folkegruppe i Kenya

Video fra Bangale

Innflyttingsklart om en måned

Nytt vannprosjekt tar form


Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT)

Les mer...

Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.