Kenya: Helse

Foto: Privat

NLM er i ferd med å etablere helse- og undervisningstilbud flere steder i det østlige Afrika.

Økt kompetanse

NLM jobber med lokale helseinstitusjoner flere plasser i det østlige Afrika, også på helt nye steder. Dette er en ressurskrevende virksomhet, og vi møter mange harde og vanskelige utfordringer både når det gjelder klima, geografisk plassering og religion.

  

NLM har personell i dette arbeidet, og samarbeider med myndigheter og lokale institusjoner for å øke kompetansen og kunnskapen innen mor/barn-helse.

Vår tilstedeværelse er et vitnesbyrd om at alle mennesker har samme verdi. Vi ønsker å gi håp for fremtiden. 

  

NLM arbeider også med kapasitetsbygging ved utdanningsinstitusjoner som er preget av såkalt «braindrain», dvs. at fagfolk flytter til andre land.

Braindrain fører til mangel på kvalifisert personell. Vi ønsker å være til stede som gode forbilder og medmennesker. 

 

Budsjett: kr 4,1 mill.

Kontakt: horn.coordinator@nlm.no


Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT)

Les mer...

Today's Quote

Matt 1:23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Med oss er Gud.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.