Utdanning

Foto: Frida Blaker

NLM støtter en bibelskole i Ulaanbaatar og en korttidsbibelskole i Darkhan.

Kristenflokken i Mongolia er relativt ung, og behovet for å utdanne kirkeledere er stort.

Bibelskolen i Ulaanbaatar, «Union Bible Theological College» (UBTC) er et viktig redskap for å utdanne en ny generasjon kirkeledere. Den tilbyr bachelor- og masterstudier og er akkreditert gjennom «Asia Theological Association ».

NLM støtter skolen økonomisk blant annet ved at det jobber en lærer utsendt av NLM her. Bibelskolen er et samarbeid mellom forskjellige kirkesamfunn og kristne organisasjoner, deriblant NLM.

NLM støtter også en korttidsbibelskole i Darkhan. Skolen startet i 2010 og er et samarbeid mellom NLM og *MELC. Bibelskolen har undervisningsperioder på to uker fire ganger i året og er et tilbud for ledere og medlemmer i MELC.

Prosjektet dekker også stipend til noen medlemmer av MELC, slik at de kan studere på UBTC og korttidsbibelskolen i Darkhan. NLM vil også støtte mastergradstudier i teologi i utlandet for unge ledere i MELC.

NLM har planer om å støtte oppstart av en korttidsbibelskole for troende fra ikke-mongolsktalende folkegrupper fra våren 2018.

  

*Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC) ble dannet i 2017, og er en sammenslåing av Bayariin Medee-kirken (NLMs tidligere samarbeidskirke) og de andre lutherske menighetene i Mongolia. NLM samarbieder med denne kirken

    

Budsjett: kr 1,8 mill.

Kontakt: Ole Fredrik Kullerud, okullerud@nlm.no

   

Les mer

Teologisk opplæring for lekfolk i Mongolia

Samarbeid gir resultat


Les mer om Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.