> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Prosjektkatalogen / Mongolia / Evangelisering og menighetsarbeidEvangelisering og menighetsarbeid

Foto: Bertil Andersson

NLMs samarbeidskirke i Mongolia ønsker å drive misjon. Vi støtter det evangeliske arbeidet og kirkedriften, samt å gi veiledning til lokale og nasjonale ledere.

De minst nådde

Det er etablert få kirker i Mongolia og flere folkegrupper har ikke egne kirker. For at flere skal få høre evangeliet sender vår samarbeidskirke, *MELC, evangeliserende grupper til landsbyer og områder der det ikke er etablert noen kirke, blant annet drar et team fra kirken i Khovd ut til kommunen Erdenburen.

Sammen med MELC ønsker NLM også å nå andre folkegrupper som er bosatt i Mongolia. Noen av våre utsendinger studerer et minoritetsspråk for å kunne være med i dette arbeidet. Lokale kristne fra denne gruppa trenger medvandring og får konkret veiledning f.eks. til å forberede andakt for barnesamlingene de har.

Enkelte NLM-misjonærer har jevnlig kontakt med lokale og nasjonale ledere i MELC. Dette er en viktig del av arbeidet for å legge til rette for selvstendige og sunne forsamlinger. NLM gir også støtte i form av lønn til ledere, samt studiestøtte og støtte til reiser som har som mål å utvikle og styrke kompetansen til lederskapet i menighetene.

Det er viktig med god litteratur i menighetene. Prosjektmidler vil dekke videre arbeid med oversettelse og utgivelse av litteratur, nå foregår blant annet nyskriving av ei andaktsbok for ungdom/voksne.

   

*Mongolia Evangelical Lutheran Church (MELC) ble dannet i 2017, og er en sammenslåing av Bayariin Medee-kirken (NLMs tidligere samarbeidskirke) og de andre lutherske menighetene i Mongolia. NLM samarbieder med denne kirken

      

Budsjett: kr 1,5 mill.

Kontakt: Åshild Sørhus, asorhus@nlm.no

  

Les mer

Bayariin Medee har flyttet inn!

Tenåringsgruppe samles hver lørdag

5 fikk nytt liv i Ulaanbaatar

Samarbeid gir resultat

"... noe falt i god jord"


Les mer om Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.