Barne- og ungdomsarbeid

Foto: Bauyrjan

I Mongolia er NLM involvert i mye spennende arbeid blant barn og unge.

Livshjelp for ungdom

I noen deler av Mongolia er det stor arbeidsløshet. Flere sliter med økonomien eller har rusmisbrukere i familien. NLMs samarbeidskirke har satt seg som mål å gjøre som Jesus; formidle Guds kjærlighet gjennom både ord og gjerninger. Dette gir seg utslag i konkret omsorg for enkeltpersoner og grupper.

Kirken driver den diakonale organisasjonen «Foundation for Family Development and Education» med økonomisk støtte og hjelp fra NLM. Organisasjonen tilbyr kurs og personlig rådgivning. Målgruppa er ungdommer fra 13 til 25 år i en av bydelene i Ulaanbaatar.

Organisasjonen arbeider nå ved en yrkesskole og ved familiesentre i bydelen. Håpet er at ungdommene får hjelp til å takle livets utfordringer bedre, og at de får støtte og opplæring til å ta sunne valg. De blir også invitert til arrangement i kirka og får på den måten høre det kristne evangeliet.

      

Leksehjelp for barn

I Khovd i Mongolia er det lite fritidstilbud for barna når de ikke er på skolen. Derfor vandrer mange skolebarn rundt uten noe å gjøre, mens foreldrene er på jobb. Dette kan føre til at barna bruker denne fritiden ørkesløst eller på nedbrytende aktiviteter.

Gjennom et prosjekt i samarbeidskirken i Khovd fra 2017 tilbys skolebarn et trygt sted å være før eller etter skoletid. Barna blir møtt med Guds kjærlighet gjennom voksne som ser dem og hjelper dem.

Her får de leksehjelp og et varmt måltid, litt undervisning i engelsk og musikk i tillegg til tid til å leke og være barn. Det vil også være samtaler om viktige livsverdier grunnfestet i Bibelen.

     

Budsjett: kr 300 000

Kontakt: Bjørn Olav Sørhus, nlmmongolia@nlm.no

 

Les mer

"... noe falt i god jord"


Les mer om Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.