Utdanning

Foto: Privat

Barna er framtiden og NLM er med i prosjekter utruster barn til å satse på utdanning.

Investering i barns opplæring

Barn er den fremadstormende generasjonen i enhver nasjon, men om ikke barna får utdannelse, hvordan kan de da ta del i nasjonens utvikling? 

Hver uke arrangerer NLMs stab uformell undervisning og aktiviteter for barna i distriktet Kopang. Vi lærer barna å lese, skrive, gjøre enkle matteoppgaver, samt engelsk. 

  

Barneklubber

Nord-øst på Sumatra har NLM barneklubber hvor målsettingen er å motivere barna til å prioritere utdanning. I barneklubbene lærer barna om alt fra moral, etikk og helse til profethistorier.

NLM lager undervisningsmoduler med kreative læringsmetoder av viktige tema spesielt rettet mot barneskolebarn. NLM bistår også voksne i å fullføre skolegang gjennom voksenopplæring. 

 

NLM ønsker å få etablert et lokalt bibliotek i et lokalsamfunn der utdanningsnivået er lavt. 

  

Budsjett: kr 1,1 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmindonesia@nlm.no

 

Les mer

Urbant prosjekt for psykisk syke

Tragisk utbrudd fra Mt. Sinabung

Latter under et grettent fjell


Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.