Samfunnsbygging

Foto: Privat

NLM ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.

Endring av eget lokalsamfunn

NLM arbeider med å mobilisere lokalsamfunn til å gjenkjenne og benytte de ressursene de allerede har, som menneskelige ressurser og sosiale ressurser, naturressurser, økonomiske ressurser og offentlige tilbud. 

 

Gjennom personlige samtaler, gruppediskusjoner og landsbymøter ønsker NLM å oppmuntre mennesker til å skape positive endringer. Styrking av lokale grupper og brobygging mellom lokalsamfunn og myndigheter er en viktig del av arbeidet. 

Ved å finne løsninger på egne problemer vil mennesker oppleve mestring og verdi. Gjennom opplæring og undervisning i jordbruksteknikker og foredling av lokale jordbruks- og fiskeprodukter arbeider NLM for å bedre økonomiske vilkår i fattige landsbyer.

I tillegg læres ulike jordbruksgrupper opp i hvordan de kan lage kjøkkenhager. NLM vil etablere et læringssenter for jordbrukere der de kan få hjelp.

    

Naturkatastrofer

Indonesia har stor jordskjelvsfare og er hjem for mange vulkaner. NLM er med i et nettverk hvor vi kan bistå dersom det skulle oppstå naturkatastrofer. 

Det er stadig små vulkanutbrudd fra Sinabung på Nord-Sumatra. Flere tusen mennesker bor fremdeles i flyktningeleirer. NLM ønsker å ha et fast engasjement for barn i alderen 5-13 år i disse leirene. Gjennom lek, sang og samtaler vil vi forebygge stress og formidle håp i en vanskelig situasjon. 

     

Budsjett: kr 1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant, nlmindonesia@nlm.no


Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.