Helse

Foto: Sigurd Linna

NLM ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

Tilbud for psykisk syke

Det er et stort behov for helsehjelp og kunnskapsformidling om psykiske lidelser. Pasienter er ofte isolert fra venner og familie under innleggelse. De fleste får ikke besøk, og det er et stort åndelig behov.

 

Gjennom det mentale helseprosjektet i Medan på Sumatra samarbeider NLM med etablerte statlige institusjoner om et bedre helsetilbud. Vi satser på å få i gang en besøk- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner. 

 

NLM ønsker å bidra til et forbedret tilbud til psykisk syke og reduksjon av stigma rundt psykiske lidelser. Vi vil arbeide for holdningsendring og økt kompetanse, og ønsker å starte selvfinansiert aktiviteter hvor personell og pasienter bidrar sammen og vil arbeide for en økt kontakt mellom pasienter og familie. 

 

Kontakt: Gro Eva og Sigurd Linna, familien.linna@hotmail.com

  

Bedre helsetjenester

NLM arbeider med å styrke helsetilbudet for mødre og barn, samt oppmuntre mødre til å følge opp barna på den lokale helsestasjonen i to fiskerlandsbyer på Sumatra.

 

Gjennom utrustning av lokale frivillige vil ulike samfunnsgrupper få jevnlig helseinformasjon om temaer som mor-barn, helse, hygiene og sanitære forhold, ernæring og forebygging av narkotikamisbruk.

 

I tillegg vil NLM drive kampanjer for bedre hygiene og sanitære forhold på barneskolen i samråd med lærere og skoleledelse.

  

Ernæringsprosjekt

Gjennom NLMs ernæringsprosjekt får 60 frivillige kvinner, samt noen jordmødre og sykepleiere, opplæring om amming, sunt kosthold, hygiene og sanitære forhold. Målet er at kvinnene skal bringe det de lærer til sitt område i landsbyen, og videreformidle det de har lært på helsestasjoner og ved husbesøk.

 

Vi ber om at resultatet vil bli hjelp til selvhjelp, at helsesituasjonen skal bli bedre og at vi kan formidle den helhetlige kjærligheten som binder oss.

    

Prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 1,3 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmindonesia@nlm.no  

 

Les mer

Eliwati i fiskerlandsbyen


Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.