> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Prosjektkatalogen / Indonesia / Evangelisering og menighetsarbeidEvangelisering og menighetsarbeid

Foto: Privat

NLM ønsker å være med og mobilisere den nasjonale indonesiske kirken, og fokuserer blant annet mye på barne- og ungdomsarbeid.

En tent og utrustet kirke

NLM ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne på tre nivåer: Ledere, barn og ungdom og lokalmenigheten. 

 

Abdi Sabda teologiske seminar har i flere år vært en viktig samarbeidspartner for NLM. Seminaret utdanner teologer og kristendomslærere og eies av sju ulike kirkesamfunn. Studentene går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia. NLM bidrar gjennom økonomisk støtte og gjennom å stille medarbeidere til rådighet. 

  

NLM var initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Vi er fortsatt med som rådgivere. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

 

Vi støtter også flere evangelister som arbeider blant de minst nådde folkegruppene i Indonesia. 

  

De som ennå ikke har hørt

Av omlag 255 millioner innbyggere i Indonesia er rundt 155 millioner å regne for de minst nådde med evangeliet. 37 folkegrupper har så langt vi vet ingen tilgang til evangeliet. NLM ønsker spesielt å konsentrere seg om disse folkegruppene, men det krever lydighet til Gud, tid og målrettet tjeneste. 

  

I 2015 ble NLM medlem av et nettverk som har som mål å være overflødig i 2020. Innen da er bønnen at kirker, organisasjoner og enkeltmennesker skal ha tatt del i oppgaven med å gjøre disipler i alle disse folkegruppene. 

 

NLM er til stede i to av de minst nådde folkegruppene. Vi støtter nasjonale utsendinger og utruster lokale tjenere til å innta «nytt land». 

 

Sammen med Norea støtter vi radioarbeid i Indonesia. Kristne radioprogram blir sendt på 90 radiostasjoner i landet, og over to millioner mennesker har mulighet til å lytte. 

 

Budsjett: kr 1,7 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmindonesia@nlm.no

 

Les mer

Studenter i feltarbeid

Julefeiring i 30 varmegrader


Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.