Barne- og ungdomsarbeid

Foto: Privat

NLM ønsker å være med og gjøre Jesus kjent blant barn og unge.

Barna for Kristus

De ansatte i NLM som jobber for å utruste barne- og søndagsskolearbeidere, har slagordet ”Kids for Christ”. De har utgitt seks søndagsskolehefter til bruk i kirkene, og bøkene selges og distribueres i hele Indonesia.

 

De ansatte i ”Lentera Kasih” arrangerer også seminar og workshops for barnearbeidere fra alle kirkesamfunn og driver kursing i bl.a. dukketeater for å formidle evangeliet. Teamet drar på misjonsreiser, og de besøker barnehjem. 

 

Organisasjonen samarbeider tett med våre ansatte for å få et godt barnearbeid i kirkene. På Chili-øya deltar organisasjonen i et av NLM sine samfunnsutviklingsprosjekt. 

 

Budsjett: kr 900 000

Kontakt: Gro Eva og Sigurd Linna, familien.linna@hotmail.com

  

Les mer

Fra krangel til glede


Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.