Indonesia

NLM ønsker å være med og mobilisere den nasjonale indonesiske kirken, og fokuserer blant annet mye på barne- og ungdomsarbeid.

NLM ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

NLM ønsker å være med og gjøre Jesus kjent blant barn og unge.

Barna er framtiden og NLM er med i prosjekter utruster barn til å satse på utdanning.

NLM ønsker å være med og utruste lokalbefolkningen til å bygge gode lokalsamfunn.


Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

Les mer...

Today's Quote

Heb 4:12a For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.