Utdanning

Foto: Ragnhild Myren

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere.

Lederutdanning til lokale kirker

Den evangeliske kirken i Etiopia er stor, men fortsatt relativt ung og har et stort behov for velutdannede ledere. Til tross for at kirken har mange medlemmer, er det fortsatt flere unådde folkegrupper i Etiopia.

 

Kirken understreket nylig at utdanning vil være prioritert i deres strategi i de kommende årene. Dette samstemmer godt med NLM sine prioriteringer og planer. Samarbeidet med Mekane Yesus-kirken er svært viktig, og NLM ønsker å bidra til å møte nye utfordringer.

 

Mekane Yesus-kirkens synoder i Sør-Etiopia har minst én bibelskole hver, hvor studenter kan få ett eller to års opplæring. Utover dette samarbeider de seks sørlige synodene om driften av Tabor Evangelical College i Hawassa, der de gir en tre- eller fireårig utdanning i missiologi. For å studere på høyere nivå må studentene reise til Mekane Yesus Theological Seminary eller Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba.

 

NLM støtter utdanning ved de tre utdanningsinstitusjonene og alle bibelskolene i sør med nybygging, veiledningsmateriell, lærerlønninger og studentstipend. En viktig del av strategien ved lærestedene blir å konsentrere seg om hvordan man kan henvende seg til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia.

 

Bøker til bibliotekene

Det er fortsatt mange unådde folkegrupper i Etiopia. NLM ønsker å utruste og dyktiggjøre etiopiske evangelister som kan bringe evangeliet ut til nye områder. Tilgang til bøker med sunt teologisk innhold er viktig. NLM gir økonomisk støtte til innkjøp av bibliotekbøker til forskjellige bibelskoler.

         

Budsjett: kr 1,8 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmethiopia@nlm.no

 

Les mer

Innvielse av lokal bibelskole

Misjonsstudentene fra TEC på praksis i Omo Rate


NLM startet arbeidet i Etiopia in 1948, og jobber i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.