Samfunnsutvikling

Foto: Grete Haukelid

NLM støtter flere utviklingsprosjekter for å bedre levevilkår på den etiopiske landsbygda.

Bedre matproduksjon i tørre områder

For å forbedre levevilkårene til den etiopiske befolkningen på landsbygda støtter NLM forskjellige utviklingsprosjekter i fjerntliggende områder. Disse prosjektene konsentrerer seg om vann, landbruk og utdanning. 

 

Filtu ligner en ørken i tørketiden. NLM arbeider for å øke kompetansen på jordbruksformer som er egnet for tørre omgivelser. I tillegg ønsker NLM å øke lokalbefolkningens bevissthet om god hygiene og ernæring.

NLM støtter også et utdanningsprogram som inkluderer et internat for fattige og foreldreløse elever, lese- og skriveopplæring, og sykurs for kvinner. 

 

Innbyggere i Raytu står overfor liknende utfordringer som folket i Filtu. Også her er NLM engasjert i et samfunnsutviklende arbeid. NLM støtter bygging av vannkilder, leseopplæring og utvikling av små bedrifter (kooperativer).

Prosjektene i Filtu og Raytu legger særlig vekt på å forbedre levekårene til kvinner. 

 

NLM støtter også et integrert landsutviklingsprosjekt i Sør-Omo. Man er opptatt av følgende: økt husdyrproduksjon ved å forbedre veterinærhelsetjeneste, økt kornproduksjon for bøndene ved Woitoelva og innføring av bedre jordbruksteknikker.

   

Utdanning for jenter

NLM jobber for at flere jenter skal få begynne på skolen. I Sør-Omo har en derfor støttet byggingen av Alternate Basic Education Center. På sikt ønsker NLM å overlevere skolen til distriktets utdanningskontor slik at den kan drives lokalt.

 

NLM ønsker å være med og styrke kvinners posisjon i samfunnet. I 2015 startet et pilotprosjekt i samarbeid med Wabe Batu-synoden i Øst-Etiopia. Prosjektet har til formål at jenter skal få utdanning slik at de kan være med og påvirke sin egen fremtid.

 

NLM støtter også et skoleinternat i Yavello. Internatet gjør det mulig for elever å få utdannelse, selv når familien bor langt unna.

 

Videregående skole

Mekane Yesus-kirken har i samarbeid med NLM startet en videregående skole i Øst-Etiopia. Det gjenstår fortsatt mye bygging og videreutvikling av skolen.

Vi vil være med og utdanne morgendagens ledere, gjennom å gi lokale ungdommer en solid grunnutdannelse. 

 

Deler av prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 5,1 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmethiopia@nlm.no

 

Les mer

Ringvirkninger rundt bygdeutviklingsprosjektet i Raytu


NLM startet arbeidet i Etiopia in 1948, og jobber i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.