Helse

Foto: Marit Vågen

NLM har lang tradisjon for helserelatert arbeid i Etiopia. I dag arbeider vi spesielt med å få ned mødre- og barnedødeligheten.

Redusere dødelighet blant mødre og barn

For etiopiske kvinner i fjerntliggende områder er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Lange avstander til sykehus og mangel på gode veier og biler gjør legetjenester utilgjengelige for de fleste. Derfor vil én av 40 etiopiske kvinner dø av svangerskapsrelaterte komplikasjoner (i Norge er tallet én av 76 000). Fødselskomplikasjoner fører også til atskillige dødsfall av nyfødte barn.

 

I 2008 begynte NLM prosjektet «Reducing Maternal Mortality» (RMM), hvor man tar sikte på å gjøre en rekke helsetjenester mer tilgjengelige for kvinner på landsbygda, fra grunnleggende svangerskapsomsorg til akutt keisersnitt. Personell på helsestasjoner i distriktene trenes og utstyres slik at fødselshjelp blir mer tilgjengelig lokalt, ikke bare på fjerntliggende sykehus.

 

RMM har vist seg å være svært vellykket når det gjelder å redusere dødsfall forbundet med fødsler. I dag drives RMM-prosjektet i Sørvest-Etiopia, i Segen, Sør-Omo og Gamu Gofa, samt i Øst-Bale.

 

Historisk sett har NLM hatt en markert tilstedeværelse på flere etiopiske sykehus. Dette vil fortsette, men på en endret måte. Sykehus vil nå tjene som treningssentre, spesielt for RMM-prosjektet. NLM vil støtte obstetriskavdelinger, barneavdelinger og akuttmottak.

   

Prosjektet drives med støtte fra Norad.

Budsjett: kr 4,1 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmethiopia@nlm.no

 

Les mer

Livets venteværelse


NLM startet arbeidet i Etiopia in 1948, og jobber i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.