Evangelisering

Foto: Ragnhild Myren

NLM samarbeider med Mekane Yesus-kirkens synoder for å nå unådde folkegrupper.

Til de minst nådde

I Etiopia er det fortsatt flere unådde folkegrupper eller områder med små og ressursfattige kirker. Dette gjelder blant annet i Øst-Bale, der flertallet av innbyggerne er muslimer, og i Sør-Omo og Borana hvor tradisjonelle trosformer fortsatt er vanlig. For å nå disse områdene samarbeider NLM med Mekane Yesus-kirkens synoder.

 

NLM støtter opplæring av evangelister. Vi bidrar både økonomisk og med personell. Noen steder får evangelister arbeide på de statsdrevne sykehusene der NLM tidligere var med og støttet driften.

 

I Borana og Sør-Omo har NLM finansiert evangeliseringsarbeidet i flere år, mens i Bale er arbeidet relativt nytt. NLM vil være med og bidra slik at evangeliet kan nå enda lengre.

 

Budsjett: kr 1 mill.

Kontakt: Stedlig representant, nlmethiopia@nlm.no

 

Les mer

Glimt fra lavlandet i Sør-Omo


NLM startet arbeidet i Etiopia in 1948, og jobber i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

Les mer...

Today's Quote

Jes 54:10a For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.