> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsland mars: IndonesiaMånedens misjonsland mars: Indonesia

Foto: Marius Bergersen

Psykisk syke opplever mye stigmatisering i Indonesia, og NLM arbeider for en holdningsendring i samfunnet. I tillegg satser vi på opplæring og utrustning av lokale kristne.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Takk for at mennesker kommer til tro på Jesus i Indonesia.
  • Be om vekkelse blant de unådde folkegruppene i Indonesia, spesielt melayu og sasak.
  • Be om mot, visdom og lydighet for utsendingene og de lokale medarbeiderne, slik at vi kan dele evangeliet med mennesker vi møter.
  • Be om at Den hellige ånd må fortsette å overbevise og arbeide i hjertet til dem vi er satt til å tjene.
  • Be om enhet mellom NLMs utsendinger og lokale medarbeidere, at Guds vei og Guds plan alltid søkes.
  • Be om god helse for store og små på feltet.
  • Be om beskyttelse fra ulykker og åndelige angrep på utsendingene og deres familier.
  • Be om at utsendingene kan bli utrustet, slik at de kan tilegne seg kunnskap og få hjelp til å beherske språket best mulig.
  • Be for den politiske situasjonen i Indonesia, be om at destruktive krefter ikke må få spillerom.

NB! Film nederst i saken.

  

På et rehabiliteringssenter to timers kjøring fra storbyen Medan på Nord-Sumatra bor det godt over 100 pasienter med ulike typer mentale lidelser. De er blant de heldige som har fått tilbud om hjelp, men samtidig kan det føles som en bortplassering – mange av dem har ikke sett eller hatt kontakt med familien på flere år.

For i det indonesiske samfunnet er mennesker med mentale utfordringer stigmatisert. Mange familier velger enten å skjule eller å sende bort familiemedlemmer med psykiske plager eller lidelser – delvis på grunn av skam, delvis på grunn av mangel på kunnskap, og delvis på grunn av et svært mangelfullt helsetilbud og støtteapparat for psykisk syke og deres pårørende.

  

Dette vil NLM gjøre noe med. Gjennom «mental helse»-prosjektet ønsker vi å bidra til både et forbedret behandlingstilbud for psykisk syke og redusert stigma knyttet til psykiske lidelser.

Vi samarbeider med statlige instanser for å bidra til holdningsendring og økt kompetanse, og gjennom ulike aktiviteter håper man å oppnå større kontakt mellom pasientene og familiene deres.

I tillegg er man i ferd med å få i gang en besøk- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner.

      

Teamet fra NLM har andaktsstund. Foto: Marius Bergersen

     

En tent og utrustet kirke

Et annet viktig satsingsområde for NLM i Indonesia er teologisk utdanning og opplæring. Kunnskapsrike og motiverte menighetsledere og -arbeidere er en forutsetning for sunn og strategisk kirkevekst. Med gode ledere står menighetene bedre rustet til å inspirere og tjene eksisterende medlemmer, og de har også større muligheter til å nå lenger ut med evangeliet.

NLM ønsker å se indonesiske kristne utrustet og tent til å leve et liv som er et vitnesbyrd i ord og gjerning. Vi arbeider sammen med lokale kirker og kristne på tre nivåer: ledere, barn og ungdom og lokalmenigheten. 

  

I dette arbeidet har Abdi Sabda teologiske seminar i flere år vært en viktig samarbeidspartner for NLM. Seminaret utdanner teologer og kristendomslærere og eies av sju ulike kirkesamfunn.

Studentene går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia.

NLM bidrar gjennom økonomisk støtte og stiller medarbeidere til rådighet. 

   

Studenter ved Abdi Sabda teologiske seminar. Foto: Sigurd Linna

     

I tillegg har NLM vært initiativtaker i etableringen av en indonesisk versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Vi er fortsatt med som rådgivere. Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres også lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer.

  

Til de minst nådde

NLM støtter også flere evangelister som arbeider blant de minst nådde folkegruppene i Indonesia.            

Landet omtales gjerne som det landet i verden med flest muslimer, men for mange blir den muslimske troen kombinert med lokal folketro.

Samtidig har Indonesia et svært høyt antall folkegrupper som regnes blant de minst nådde. Bare på øya Sumatra, hvor NLM har sin hovedbase, regner man med at det er 49 unådde folkegrupper.

Religionsblanding er også utbredt blant indonesiske kristne. Animismen har lang tradisjon i landet, og fedredyrking og svart magi er også svært utbredt.

  

NLM har alltid hatt et spesielt kall til å nå de minst nådde, og dette kallet står helt sentralt i alle prioriteringer man gjør i arbeidet i Indonesia. Vi er takknemlige for alle mulighetene som har åpnet seg, ikke minst gjennom bistandsprosjekter og diakonalt arbeid som gir en stor kontaktflate.

    

Formidler Guds kjærlighet i praksis

NLMs utsendinger og lokalt ansatte arbeider i fattige lokalsamfunn. Vi er opptatt av at bistandsarbeidet skal være bærekraftig, og vi legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnene om både å definere behov og å finne gode løsninger på dem.

Vi gir blant annet opplæring innen helse, hygiene, ernæring, landbruk, utviklingskunnskap og yrkesrettede kurs, og vi samarbeider med lokale myndigheter, helsepersonell og lokalbefolkningen.

   

Blide skolegutter i nærheten av en indonesisk landsby. Foto: Marius Bergersen

   

Barna er fremtiden

Mye av NLMs arbeid i Indonesia er særlig rettet mot barn. Et av våre viktigste satsingsområder er arbeid for barns utvikling og utdanning, og vi bidrar også i arbeid for å hjelpe barn til å bearbeide stress og traumer i forbindelse med naturkatastrofer.

I tillegg legger vi stor vekt på opplæring av søndagsskolelærere. Flere MAKS hjelp-hefter med andakts- og aktivitetsopplegg har nylig blitt oversatt til indonesisk og tilpasset til indonesisk kultur.

    

Støtt arbeidet

NLM er avhengig av gaveinntekter for å kunne nå enda lenger med evangeliet og gi mennesker håp for livet og evigheten. Vil du støtte NLMs arbeid i Indonesia?

      

Film om NLMs arbeid for psykisk syke og ved Abdi Sabda:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

         

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi valgt å fronte filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Indonesia, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra landet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.