> NLM - The World for Christ -... / Støtt oss / Månedens misjonsfelt / MM Nyheter / Månedens misjonsfelt november:...Månedens misjonsfelt november: Vest-Afrika

Misjon i Vest-Afrika kan være krevende, men det er verdt det. For eksempel når flere hundre barn fra en unådd folkegruppe får høre om Jesus for første gang.

 • Powerpoint
 • Bilder
 • Filmer
 • Prosjekter
 • Bønneemner:
  • Be om at Gud skaper fred, forsoning og samhold i alle landene i Vest-Afrika.
  • Be om at Gud kaller på mennesker i Mali og i Elfenbenskysten.
  • Be om at Gud styrker kirka i Elfenbenskysten og de troende i Mali.
  • Be for de mange syke i Mali og i Elfenbenskysten. Be Gud om å gi flere nådegave til å helbrede.
  • Be om at bibeloversettelsesarbeidet har god fremdrift, så de unådde folkegruppene får hele Bibelen på sitt eget språk.
  • Be om at det blir diktet flere kristne sanger på det lokale språket og at morsmålet brukes når man ber, forkynner og feirer gudstjeneste.
  • Be om at Gud velsigner gruveprosjektet i Mali, så jorda der på nytt kan gi grøde og bedre levevilkårene i området. Be om at Gud må lede planleggingen av nye prosjekt.
  • Be om at Gud velsigner kvinnearbeidet i Elfenbenskysten.
  • Be for radioarbeidet i Elfenbenskysten.
  • Be om at Gud må vise oss hvordan tomter og bygningsmasser skal brukes og forvaltes.
  • Be om at Gud gir misjonærene glede og fred i tjenesten, og vernar dem fra frykt og all fare.
  • Be om at misjonærbarna er trygge og trives på skolen, med venner og hjemme.
  • Be om at Gud kaller flere misjonærer til å arbeide på feltet.

Se det for deg – du er langt ute på landsbygda i Mali. Rundt deg strekker landskapet seg milevis til alle kanter, med oransje sletter brutt opp her og der av åser og brune klippeformasjoner. Trær og busker stikker mirakuløst opp av den knallharde, knusktørre bakken, og sola steker.

I en av landsbyene i området, noen rader av hus, jordhytter og brakker, bor det noen norske utsendinger. Det finnes ikke butikker, en enkel motorsykkel tilsvarer stor rikdom, og utsendingene må reise langt for å handle inn det meste av forsyninger. Nesten alle naboene deres er muslimer. Det er en del av identiteten deres, en del av kulturen, og historien.

Men likevel: Når misjonærene arrangerer barneleir, dukker det opp over 400 smilende, lattermilde barn. De leker og får et avbrekk fra en hverdag med mange plikter og bekymringer – med foreldrenes velsignelse. Og de får høre om Jesus.

  

Langsiktig arbeid

Hvordan er det mulig? Denne leiren, og flere som den, er resultatet av flere års tålmodig relasjonsbygging fra utsendingene våre.

Fra å ha jevnlige, lange samtaler og talløse teseremonier med landsbyledelsen, til å bygge hus i den tradisjonelle byggestilen, til å engasjere seg på en positiv måte i lokalsamfunnet, har utsendingene fått tillit og godvilje. De er blitt akseptert og ønsket velkommen.

Samtidig har de hele veien vært tydelige om hva de tror på – kanskje har det tydelige vitnesbyrdet også bidratt til tilliten de møter. Derfor kan de nå, med landsbyens velsignelse, gi et kjærkomment aktivitetstilbud til de lokale barna – og fortelle dem at de er elsket av Jesus – uten frykt for å støte lokalsamfunnet som har tatt imot dem.

Misjon er et møysommelig og langsiktig arbeid. Det krever mye tid, krefter og ressurser. Men når barn får høre de frigjørende nyhetene om Jesus for første gang – da er det verdt innsatsen.

    

Glade barn på leir for første gang. Foto: NLM

   

Nå muslimske folkegrupper

NLM arbeider i to land i Vest-Afrika: Elfenbenskysten og Mali. Arbeidet i landene har felles administrasjon i Abidjan i Elfenbenskysten. Helt siden oppstarten i 1984 har målsettingen vært å nå unådde folkegrupper i regionen.   

Den politiske situasjonen i de to landene har de siste tiårene vært i stadig endring, og uroligheter har ført til at man i perioder kun har hatt muligheten til å drive arbeid i ett av landene. For tiden har vi stor bemanning i Elfenbenskysten, mens man på grunn av økt terrorfare kun har voksne utsendinger i Mali.

      

Evangeliet til unådde

Radiopastor Mohamed Diomande. Foto: NLM

NLM Vest-Afrika konsentrerer seg om arbeid blant to unådde folkegrupper.

Misjon blant disse folkegruppene har lenge vært sett på som umulig av mange nasjonale kristne, men vi ser at arbeidet nytter. Flere blir kristne, og vi får også gradvis flere lokale medarbeidere.

Et av satsingsområdene er radioarbeid. Blant annet er vi de eneste som produserer jevnlige radioprogrammer på språket til en av folkegruppene, noe som blir svært godt mottatt.

Medarbeiderne lager intervjuer og reportasjer, og de løfter kultur, språk og historie frem i lyset – i tillegg til undervisning om Bibelen og kristne sanger.

     

Omsorg for hele mennesket

Som kristne er vi kalt til å vise omsorg for hele mennesket, ikke bare gjennom forkynnelse, men også gjennom omsorg og ulike typer bistand der behovene melder seg.

I tillegg til evangelisering driver NLM derfor flere utviklingsprosjekter i både Elfenbenskysten og Mali. Vi har blant annet et «speed school»-prosjekt i Elfenbenskysten, som sikter seg inn på å hjelpe folk inn i det vanlige skolesystemet.

       

Vær med i bønn

Arbeidet NLM driver i Vest-Afrika er fremdeles nybrottsarbeid. Den politiske situasjonen i regionen er også tidvis spent.

Vær gjerne med og be for utsendingene våre og de lokale kristne. Be om at arbeidet vårt må bære frukter, så vi kan få være med og utgjøre en forskjell for mennesker, for både livet og evigheten.

  

Film om arbeidet i Vest-Afrika:

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.

     

Flere filmer

Informasjonsavdelingen produserer jevnlig nye filmer fra de ulike regionene og feltene.

Denne måneden har vi produsert filmen ovenfor, men vi har også flere andre filmer fra Vest-Afrika, med ulike innfallsvinkler og innhold.

Hvis du ønsker å se/benytte en annen film, finner du alle filmene fra feltet her.


Sør-Amerika

I Sør-Amerika arbeider NLM i Peru og Bolivia. Selv om de fleste i disse landene kaller seg katolikker, er troslivet sterkt preget av folketro og fedredyrking. De færreste kjenner Jesus som frelser.

Les mer | Bli fast giver

Today's Quote

Heb 11:1 Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.